21 vasario d., 2022

Paskelbtas „Naujos galimybės LT“ kvietimas

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė priemonės „Naujos galimybės LT” kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti. Tuo siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) didinti savo produkcijos eksportą, kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų plėtrai.

Paraiškas projektams finansuoti LVPA priims iki kovo 22 d.

Priemonės biudžetas – 5 mln. Eur, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 300 000 Eur, mažiausia – 100 000 Eur. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių pareiškėjui, iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių galutiniam naudos gavėjui – MVĮ.

„Pastarieji keli metai daugeliui įmonių buvo kovos už būvį metai, dėl COVID-19 padarinių ypač nukentėjo smulkus verslas, kuriam pastiprinti valstybė skyrė milijonus eurų subsidijų. Šiuo metu nemažai bendrovių susidūrė su eksporto sunkumais – ypač tos, kurių verslas susijęs su Kinijos rinka“, − pabrėžia laikinasis LVPA direktorius Saulius Merkys.

Anot S. Merkio, priemonės lėšos leis įmonėms plačiau pristatyti savo produkciją užsienio šalyse bei Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose, rasti naujų verslo partnerių ir rinkų savo produkcijai, perorientuoti eksporto kryptis.

Priemonės lėšų gali siekti verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra bei „Keliauk Lietuvoje“.

Galutiniai naudos gavėjai yra MVĮ, kurių bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. pajamų sudaro jų pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas projekte turi dalyvauti su ne mažiau nei penkiomis MVĮ“, − sako LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė.

Ji taip pat vardija, jog tinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio, komandiruočių ir transporto išlaidos bei projekto vykdytojo, kaip tarptautinės parodos dalyvio (kai projekto vykdytojas dalyvauja tarptautinėje parodoje kaip galutinis naudos gavėjas), registracijos mokesčiai.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat bus laikomos galutinių naudos gavėjų dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos, išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų bei kitos Apraše išvardytos išlaidos.

Pagal anksčiau LVPA vykdytus priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimus finansuotas 571 projektas. Iš jų 305 projektai yra baigti, jiems buvo skirta beveik 16,2 mln. Eur, tebevykdomi 266, kuriems skirta kiek daugiau nei 13,1 mln. Eur ES investicijų.

Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą rasite čia.

Šaltinis: lvpa.lt


Kitos naujienos

02 gegužės d., 2022

Ką Lietuvoje nutarė Europos klasterių lyderiai?

Dėl karo Ukrainoje įvykę geopolitiniai pokyčiai pastūmėjo verslus permąstyti savo strategijas ir verslo modelius bei privertė tiek pertvarkyti esamas tiekimo…

20 balandžio d., 2022

Prisidėkite prie siekių skatinti Lietuvos pramonės skaitmenizavimą: apklausa

Spartesnis Lietuvos pramonės skaitmenizavimas gali padėti šalies įmonėms tapti dar konkurencingesnėmis pasaulinėse rinkose. Norėdami rasti atsakymus į klausimus, kaip ir…

14 balandžio d., 2022

Kviečiame į Clusters Meet Regions sesiją Vilniuje

ES įmonės šiuo metu susiduria su daugybe iššūkių, kurie kyla dėl pandemijos ir geopolitinės situacijos. Dažnu atveju įmonėms tenka pertvarkyti…

29 kovo d., 2022

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris iš Londono grįžo ne tuščiomis

Kovo 22-23 d. Londone vyko Ecosystem Exchange:Greentech renginys, kurį organizavo Britanijos ambasados Baltijos ir Skandinavijos šalyse kartu su Švedijos prekybos…