Naujausi leidiniai ir dokumentai:

„InoLink” konferencijų ir renginių medžiaga:

Kviečiame paskaityti šiuos elektroninius leidinius:

 1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, UAB „PricewaterhouseCoopers”: Metodinė medžiaga Lietuvos klasteriams (pdf)
 2. „Žinių ekonomikos forumas“: „Klasterių studija“ 2012 m. (pdf)
 3. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas, UAB “ AAA Baltic Service company”: Klasterių fasilitavimo pavyzdiniai modeliai“ 2013 m.(pdf)
 4. Prof. dr. Robertas Jucevičius „Klasterių vadovas” (pdf) Šioje knygoje aptariamos temos ir problemos, susijusios su įmonių, valdžios institucijų ir politikų kompetencija.
 5. Prof. dr. Robertas Jucevičius: „Klasterių ABC” (pdf). Tai trumpa (psl.) klasterizacijos ir klasterių raidos, įvairovės pasaulyje, aktualumo ir perspektyvų Europoje apžvalga. Skiriama kiekvienam besidominčiam ir dar menkai ką tegirdėjusiam šia tema.
 6. Prof. dr. Robertas Jucevičius: „Klasterių kūrimosi perspektyvios sritys” (pdf). Tai yra aktualus dar 2003 metais LR Ūkio ministerijos užsakymų prof. Jucevičiaus atliktos „Lietuvos pramonės klasterių plėtros programinės studijos” pataisa-papildymas.
 7. Doc. dr. A.Jakubavičius, R.Makrickaitė, A.Davidavičius (LIC):”Finansavimo galimybės klasteriams” (pdf). KKT pranešimo skaidrės, kuriose glaustai pristatomos ES struktūrinės paramos klasterizacijos veikloms schemos 2007-2013 metų laikotarpiu.
 8. Robert Huggins: „Žinių klasterių evoliucija” (angl., Evolution of knowledge based clusters, pdf). Išsamus ir aiškus Cardiff’o universiteto (Wales, Anglija) tyrėjo straipsnis apie naujausios kartos tarptautinio lygio klasterius bei jų raidos procesus. Aktualu klasterizacijos iniciatoriams ir viešosios politikos formuotojams Lietuvoje.
 9. HighTech leidinys. Inovatyvių įmonių sėkmės istorijos.
 10. Leidinys „Klasterių sėkmės istorijos“ 2013 (MITA)
 11. Leidinys Innovative Lithuania 2014 (MITA)
 12. Leidinys Innovative Lithuania 2015 (MITA)
 13. Lietuvos klasterių plėtros koncepcija. 8 žingsniai (MITA)
 14. Lietuvos klasteriu plėtros koncepcija 2014 (pdf) (MITA)