• Konsultuojame klasterių kūrimosi, vystymosi, plėtros, strategijos formavimo, inovacijų klausimais
  • Padedame surasti tiek Lietuvos, tiek tarptautinius partnerius
  • Padedame surasti finansavimo šaltinius idėjoms realizuoti
  • Konsultuojame MTEPI klausimais
  • Padedame pritraukti tarptautinius narius ir įsitraukti į tarptautinius klasterius
  • Konsultuojame nacionalinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimo klausimais

Inovacijų agentūra (IA)

Jus konsultuoja

Vaidė Sakalauskienė

+370 645 69244

v.sakalauskiene@inovacijuagentura.lt

Pranas Senapėdis

+370 609 59364

p.senapedis@inovacijuagentura.lt

VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)

Jus konsultuoja

Dr. Artūras Jakubavičius

+370 687 36632

a.jakubavicius@lic.lt

Gytis Junevičius

+370 699 96660

g.junevicius@lic.lt