Klasteris – tai įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami kartu siekia padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.

Sritys, į kurias klasterio dalyviai nukreipia savo veiklą:

 • Informacija ir komunikacija
 • Bendradarbiavimas
 • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
 • Inovacijos ir technologijos
 • Bendra rinkodara
 • Tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais
 • Lobizmas

Klasterių plėtros tikslai Lietuvoje:

 • Didinti konkurencingumą, efektyvinant vertės kūrimo grandinę, nukreipiant veiklas į bendrų produktų kūrimą, eksporto didinimą;
 • Didinti konkurencingumą, kuriant aukštesnės pridėtinės vertės produktus bei įsijungiant į tarptautinius MTEPI
  tinklus.

Daugiau apie dabartinę klasterių situaciją Lietuvoje, naują klasterių sampratą ir klasterizacijos plėtros tikslus skaitykite Lietuvos klasterizacijos plėtros koncepcijoje 2017.