Kas yra klasteris?

Klasteris – tai įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami kartu siekia padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.

Sritys, į kurias klasterio dalyviai nukreipia savo veiklą:

 • Informacija ir komunikacija
 • Bendradarbiavimas
 • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
 • Inovacijos ir technologijos
 • Bendra rinkodara
 • Tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais
 • Lobizmas

Klasterių plėtros tikslai Lietuvoje:

 • Didinti konkurencingumą, efektyvinant vertės kūrimo grandinę, nukreipiant veiklas į bendrų produktų kūrimą, eksporto didinimą;
 • Didinti konkurencingumą, kuriant aukštesnės pridėtinės vertės produktus bei įsijungiant į tarptautinius MTEPI
  tinklus.

Daugiau apie dabartinę klasterių situaciją Lietuvoje, naują klasterių sampratą ir klasterizacijos plėtros tikslus skaitykite Lietuvos klasterizacijos plėtros koncepcijoje 2017.

Jungimosi į klasterius nauda

 • Veiklos sinergija
 • Bendro tiekimo galimybės
 • Lengviau ir pigiau gauti specializuotą informaciją
 • Lengviau išeiti į kitas rinkas: bendras marketingas ir pardavimas
 • Galimybė vykdyti didelius užsakymus, dalyvauti pirkimo konkursuose
 • Geresnės sąlygos inovacijoms
 • Konkurencija vidaus ir tarptautinėse rinkose – klasterio įmonės pasižymi didesniu konkurencingumu
 • Kvalifikuota darbo jėga (specialistų rengimo ir kvalifikacijos didinimo institucijos kur kas labiau suinteresuotos bendradarbiauti su verslo įmonių grupe, įsiklausyti į kolektyvinius įmonių poreikius ir pageidavimus)

Klasteriai labiausiai reikalingi vidutinėms ir smulkioms verslo įmonėms, kad jos turėtų sąlygas konkuruoti tuo, ką jos sugeba daryti geriausiai

 

Kuriantiems klasterį