KlasterLT svetainė skirta skleisti informaciją apie Lietuvos klasterius, pateikti su klasteriais ir jų veikla susijusias naujienas, pristatyti aktualias temas esamiems ir būsimiems klasterių bendruomenės nariams. Ji sukurta ir administruojama įgyvendinant projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink), kurį nuo 2022 m. 08.01 koordinuoja Inovacijų agentūra kartu su partneriu Lietuvos inovacijų centru. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016.07.12- 2022.11.30
Projekto vertė: 
2 411 024,02 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti įmonių jungimąsi į klasterius bei didinti klasterių brandą;
  • plėtoti klasterių tarptautiškumą bei skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų jungimąsi į tarptautines klasterių iniciatyvas.

Projekto metu:

  • organizuojamos klasterių brandinimo sesijos, tikslinės ekspertinės konsultacijos klasterių plėtros ir augimo klausimais, renginiai klasteriams bei informaciniai renginiai SVV subjektams;
  • siekiant Lietuvos klasterių tarptautiškumo, organizuojami užsienio partnerių paieškos renginiai pagal sumanios specializacijos kryptis, teikiamos partnerių paieškos paslaugos, teikiamos konsultacijos dėl naujų tarptautinių narių įtraukimo į klasterius bei Lietuvos SVV įsitraukimo į užsienyje veikiančius klasterius;
  • vykdoma informacijos sklaida, išleistas leidinys apie Lietuvoje veikiančius klasterius investuojančius į technologijas ir MTEPI.

Projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras (LIC).

Kontaktai: Pranas Senapėdis, projekto vadovas, el. paštas [email protected]