20 lapkričio d., 2020

Paskelbtas naujas COSME programos kvietimas klasterių kompetencijų ugdymui

Kokybiškas klasterių valdymas ir aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas – ne tik pagrindiniai šių organizacijų efektyvumo elementai, bet ir visos Europos ekonomikos atsigavimo varikliai. Atsižvelgdama į tai, lapkričio pradžioje Europos Komisija paskelbė COSME programos kvietimą COS-CLUSTER-2020-3-03 (angl. European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities), kurio dalyviai vystys naujas partnerystes, stiprins valdymo kompetencijas ir strateginius ryšius visoje Europoje.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) įgyvendinamo projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra(InoLink)“ vadovės Jolitos Razumienės teigimu, Europos įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ)skatinimo programos COSME kvietimai – galimybių langas Lietuvos klasteriams gauti paramą naujų partnerysčių ir tarptautiškumo didinimui.

Bendras šio  kvietimo biudžetas sudaro 6 mln. EUR. Planuojama, kad jo metu bus finansuota 12 projektų, kurie gausiki 500 000 EUR. Šia parama siekiama stiprinti klasterinių organizacijų ir jų narių bendradarbiavimą, tinklų kūrimą, mokymąsi ir į MVĮ nukreipti specializuotas verslo pagalbos paslaugas.

Projekto trukmė – 20 –24 mėnesiai. Finansuojamų veiklų sąraše: klasterio valdymo įgūdžių vystymas, naujos paslaugos klasterių nariams, bendradarbiavimo veiklų organizavimas, B2B bei C2C veiklos ir projektai. Žinių irpatirties mainai turės būti įgyvendinami naudojantis „ClusterXchange“ įrankiu.

Pagrindiniai projekto teikiamos naudos gavėjai yra į klasterius susibūrusios smulkaus ir vidutinio verslo įmonės – būtent jų veiklos plėtrai ir konkurencingumui ši iniciatyva skirs didžiausią dėmesį.  Į paramą gali pretenduoti konsorciumai iš 3 ES valstybėse narėse​​ ar kitose COSME programoje dalyvaujančiose šalyse veikiančių klasterių. Bent vienas iš konsorciumo narių turi būti organizacija iš mažiau išsivysčiusio ar pereinamojo laikotarpio regiono, kaip tai numatyta EK sudarytame struktūrinų fondų tinkamumo žemėlapyje. Pareiškėjais gali būti klasterius atstovaujantys juridiniai asmenys, registruoti arba pateikę prašymą registracijai Europos klasterių bendradarbiavimo platformoje (ECCP). Ja kviečiama naudotis ir ieškant partnerių arba potencialių konsorciumo narių.

Paraiškos priimamos iki 2021.02.02.

Pareiškėjai su kvietimo turiniu susijusius aktualius klausimus gali pateikti el. paštu: EASME-COSME-CLUSTER-EXCELLENCE@ec.europa.eu.

Daugiau informacijos apie kvietimą.


Kitos naujienos

15 birželio d., 2021

Lietuvoje įkurtas pirmasis blockchain kompetencijų centras

2021 m. birželio 15 dieną, BCCS (Blockchain, Cyber Security and Compliance Solutions) klasterio iniciatyva įkurtas pirmasis Lietuvos blockchain kompetencijų centras „Blockchain…

03 birželio d., 2021

Verslo klasteriai – svarbi pagalba įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę

Lietuvoje veikiančių klasterių stebėsenos eiga – vienas iš praėjusią savaitę vykusiame Lietuvos klasterių politikos formavimo darbo grupės posėdyje aptartų klausimų….

31 gegužės d., 2021

Socialinių inovacijų klasteris gaivina Augustinų vienuolyno kompleksą

Tarp daugiau kaip penkiasdešimties aktyvių Lietuvos klasterių yra vienas, kuriame prioritetiškai siekiama generuoti socialinę-ekonominę vertę. Vos prieš metus įkurtas Lietuvos…

26 gegužės d., 2021

Ketvirtoji ar jau penktoji pramonės revoliucija – kaip neatsilikti?

Skaitmeninės strategijos permąstymas ir Pramonė 4.0 pritaikymas savo įmonėje – nauda reikšminga, tačiau kelias į ją atrodo didelis. Kokybės gerinimas,…