Energetika ir statyba

Tarptautinis Energetikos klasteris

2018 m. birželi, Kijeve įsteigtas Tarptautinis Energetikos klasteris (toliau – TEK), vienijantis didelę patirtį ir gerą reputaciją turinčias elektros energetikos sektoriaus įmones.

TEK įmonių veiklos kryptys elektros energetikoje – metalo konstrukcijų gamyba, elektros perdavimo linijų ir pastočių projektavimas ir statyba, hidroenergetikos objektų, atsinaujinančios energijos objektų projektavimas ir statyba, medžiagų, įrenginių gamyba ir tiekimas, kibernetinio saugumo sprendimų kūrimas ir diegimas, reikiamos kvalifikacijos specialistų rengimas, telekomunikacijos sistemų projektavimas ir statyba.

Tikslas – skatinti įmonių bendradarbiavimą, plėtoti partnerystę ir ekonominę veiklą, didinti klasterio įmonių konkurencingumą, žinomumą tarptautiniu mastu bei tapti kompetencijų centru elektros energetikos sektoriuje.

Šiuo metu TEK vienija 7 įmones, kurios gamina ir tiekia energetikos įrangą, metalo konstrukcijas, atlieka projektavimo, rangos bei paleidimo darbus, atlieka telekomunikacijos sistemų darbus. Jis taip pat bendradarbiauja su 5 energetikos srityje veikiančiomis mokslo įstaigomis. TEK nariai bei mokslo partneriai dirba bendruose projektuose Ukrainoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir kitose ES šalyse.

Koordinatorius


Nariai

-PROV-Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH

„Law Firm „SOLIDUM”, LLC

JURIDINIS PARTNERIS

FiFB – Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH

MOKSLО PARTNERIS

Lietuvos energetikos institutas

MOKSLО PARTNERIS

National Technical University „Dnipro Polytechnic”

MOKSLО PARTNERIS

PRYDNIPROVSKA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

MOKSLО PARTNERIS

SCIENTIFIC & TECHNOLOGY COMPANY ENPASELECTRO, LTD

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

MOKSLО PARTNERIS. Inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 13 institutų, 3 mokslo centruose, 23 laboratorijose