Agroinovacijos ir maisto technologijos, Energetika ir statyba, Gamyba ir inžinerija, IRT, Kūrybinės industrijos, Sveikata, Transportas, Turizmas

Lietuvos klasterių asociacija

2014 m. spalį įsteigta Lietuvos klasterių asociacija vienija įvairiose ūkio šakose veikiančius ir tarpšakinius klasterius, asociacijas ir kitas organizacijas, kurios atitinka klasterinės veiklos modelius ir klasterizacijos idėjas.

Asociacija dalyvauja klasterių politikos formavime, atstovauja savo nariams Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, atskirose ministerijose bei kitose vykdomosios valdžios institucijose, savivaldybėse, taip pat tarptautinėse organizacijose ir tinkluose.

2017 m. gegužės 31 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos klasterių asociacijos pasirašytas ketinimų protokolas „Dėl bendradarbiavimo Lietuvos klasterizacijos srityje“. Birželio 16 d. Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius pasirašė įsakymą „Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl Lietuvos klasterių politikos formavimo ir įgyvendinimo bei klasterių stebėsenos ir vertinimo užtikrinimo teikti sudarymo“. Ministro suformuotoje darbo grupėje – 4 asociacijos atstovai.

Asociacija teikia informaciją visomis klasterių veiklai aktualiomis temomis, suburia narius svarstyti strateginius klasterių plėtros ir kitus svarbius klausimus, o subendrintas pozicijas kartu su pasiūlymais teikia kompetetingoms valstybės institucijoms. Neįkainojamą naudą sukuria apsikeitimas patirtimi ir know how tarp asociacijos narių.

Lietuvos klasterių asociacija kartu yra ir klasterių kompetencijų centras. Bendradarbiaudami ir keisdamiesi žiniomis sukaupėme unikalią patirtį klasterizacijos koncepcijų kūrimo, klasterių steigimo ir fasilitavimo srityse, taip pat mokymų, užsienio rinkų tyrimų, paraiškų Europos Sąjungos finansuojamiems projektams rengimo, šių projektų vykdymo ir administravimo bei daugelyje kitų sričių, kuriose kuriame vertes tiek klasteriams, tiek tiesiogiai jų nariams.

Sukaupta ir agreguota patirtimi dalinamės su asociacijos nariais, konsultuojame ir teikiame pasiūlymus valstybinėms institucijoms, o taip pat siekiame klasterizacijos vertybių ir galimybių dvasioje edukuoti ir informuoti Lietuvos verslo visuomenę, esamus ir potencialius partnerius

Lietuvos klasterių asociacija skelbia agreguotas klasterių naujienas, taip pat kas mėnesį organizuoja didžiausią klasterių renginį – Klasterių forumą, kuriame pristatomos klasterizacijos naujienos bei galimybės, ES investicijų priemonės, studijos bei kitos aktualijos.

Europos Komisijos iniciatyva įkurta Europos klasterių bendradarbiavimo platforma (The European Cluster Collaboration Platform – ECCP) įtraukė Lietuvos klasterių asociaciją į oficialų nacionalinių Europos klasterių tinklų sąrašą.

Koordinatorius