Gamyba ir inžinerija

Inovatyvios tekstilės klasteris “InnoTekstil”

Klaster

Šiuo metu klasteris jungia 10 įmonių, vykdančių siuvimo, siuvinėjimo, tekstilės dažymo gamybos ir pardavimo paslaugas, taip pat marketingo ir konsultacijų įmones.

Pagrindiniai “InnoTekstil” klasterio tikslai ir uždaviniai:    

  1. Bendrų produktų ir paslaugų kūrimas, jų pateikimas rinkai. Ekonominės veiklos plėtra.
  2. Naujų vietinių ir užsienio partnerių paieška. Pardavimų užsienio šalyse didinimas. Tarptautinių ir vietinių parodų, konferencijų, seminarų lankymas, dalyvavimas juose.Klasterio įmonių atstovavimas renginiuose, dalijimasis jų informacija ir kontaktais.
  3. Inovatyvių medžiagų, įrenginių paieška. MTEP veikla. Verslo ir mokslo bendradarbiavimas. Inovacijų ir investicijų skatinimas. Bendrų mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros vystymas.
  4. Bendrų finansavimo galimybių paieška ir jų panaudojimas, teikiant paraiškas ES paramai gauti pagal klasterių plėtros programas, skirtas klasterio įmonių gamybos, paslaugų, eksporto veiklos vystymui.   Inoconnect, Inoklaster LT (plius), Naujos galimybės, ir kt.
  5. Specializacija: siuvimo paslaugos, drabužiai, aksesuarai, tekstilė, stalo ir lovos tekstilė, darbo rūbai, tekstilės gaminių mažmeninė, didmeninė ir elektroninė prekyba, prekyba, sporto apranga, vaikiški drabužiai, siuvimo priedai, tekstilės pramonės darbuotojų mokymas, medžiagų gamyba ir tiekimas, mados ir tekstilės dizainas, tekstilės marginimas, siuvinėjimas, vadybos konsultacijos, tekstilės, aprangos parodų organizavimas, logistika tekstilės įmonėms.
  6. Ugdyti klasterio narių kompetencijas. Bendradarbiavimas su mokymo, mokslo įstaigomis dėl tekstilės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, praktikantų kvietimo iš mokymo įstaigų.
  7. Klasterio narių įvaizdžio gerinimas, konsultacijų teikimas dėl įmonių veiklos gerinimo.
  8. Bendradarbiavimas tarp klasterio įmonių, keičiantis patirtimi ir žiniomis.

Koordinatorius

Contact LT UAB

“Contact LT” UAB jau 16 metų dirba su verslo kontaktais tarp Lietuvos ir kitų šalių. 2017m. pradžioje įmonė įkūrė inovatyvios tekstilės klasterį “InnoTekstil”, su tikslu vienyti įmones, apjungiant veiklas, glaudžiai susijusias su aprangos, tekstilės, medžiagų sektoriumi, skatinti šios srities įmones tarpusavyje kooperuotis, vykdant bendras veiklas bei kuriant produktus su pridėtine verte. Įmonės jungiasi partnerystės pricipu, ir klasterio sukurtais rezultatais naudojasi visi klasterio nariai.

Klasterį koordinuojanti įmonė UAB „Contact LT“ dalyvavo EU projekte „InoConnect“, ir kartu su klasterio nariais dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, kur buvo užmegzti ryšiai su tarptautiniais partneriais, bei pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bulgarijos tekstilės klasteriu, su tikslu kartu plėtoti MTEPI veiklas, susijusias su dizaino technologijomis bei prototipų kūrimo sistemomis. Taip pat lankytinų renginių metu buvo ieškoma galimybių klasterio nariams surasti užsakovų jų produktų/ paslaugų eksportui/ importui.

www.contactlt.lt

[email protected]

+37068773733


Nariai