Energetika ir statyba, Gamyba ir inžinerija, Transportas

EcoIndustria LT

EcoIndustria LT  klasterio tikslai 2022-2030:

 1. Didinti horizontalią ir vertikalią žaliojo kurso technoogijų integraciją į antrinių žaliavų perdirbimą;
 2. Didinti aukštos pridėtinės vertės  antrinių žaliavų produktų gamybą ir eksportą;
 3. Sudaryti prielaidas Klasterio narių žaliojo kurso technologijų kūrimo ir adaptavimo  kompetencijų kėlimo tarptautinio konkurencingumo didinimui.

Klasterio EcoIndustria LT misija – inovatyvių produktų ir technologijų kūrimas bei pritaikymas įvairiose ekonomikos ir socialinio gerbūvio vystymo srityse, perdirbant antrines žaliavas, jungiant žaliavų tiekėjus, perdirbimo įmones, pritraukiant mokslo, švietimo ir investicines galimybes.
Klasterio vizija: tapti konkurencinga  ŽALIOJO KURSO  produktų ir technologijų vystymo grupe Europoje, vienijant gamybinius-technologinius, mokslinius, profesinius ir kt. išteklius.
Klasterio EcoIndustria LT siekiamybė – naudojant „Žiedinės ekonomikos“ vystymo principus, klasterio narių žmogiškuosius, techninius, mokslinius, kapitalo pajėgumus, skatinti ŽALIOJO KURSO modernių technologijų diegimą, ekologiškų produktų gamybą Lietuvoje.

Koordinatorius

Alytaus verslo konsultacinis centras

Alytaus verslo konsultacinis centras teikia šias paslaugas:

 • „VERSLO START UP“ įmonių steigimo juridiniai dokumentai ir aptarnavimas.
 • „VIRTUALUS BIURAS“: Juridinis įmonės adresas, administratorius, apskaitininkas ir kt.
 • Įmonės BRANDO kūrimas:
 • Logotipas, firminiai blankai, vizitinės kortelės;
 • Reklaminių banerių sukūrimas;
 • Reklaminių skrajučių maketavimas;
 • Vizualizacijos soc. tinklams, interneto svetainei kūrimas;
 • APSKAITOS paslaugos;
 • NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMOS: Verslo “START UP”; Valdymas; Finansai; Rinkodara ir kt.;
 • SEMINARAI apskaitos, darbo įstatymų ir kitais įmonės valdymo klausimais;
 • PROJEKTŲ VERSLO PLĖTRAI, MTEP, KLASTERIŲ kūrimui, stažuotėms, tarptautiniam bendradarbiavimui RENGIMAS, KOORDINAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS.

Mes turime specifinės patirties kūrybinių industrijš ir klasterių vystymo projektuose:

 1. „Erasmus + KA2“ projektas „DARBDAVIŲ GALIMYBĖS PRITRAUKTI, PERDUOTI IR IŠLAIKYTI JAUNUS ŽMONES METALO PRAMONĖJE“ / AttTraK / Nr. 2018-1-DE02-KA202-005206.Projektas  finansuojamas ERASMUS + KA2 programos. Projekto trukmė:  2018 10 01 – 2020 09 30.Projekto koordinatorius – Alytaus VKC-as., klasterio narys. Pagrindinis projekto tikslas: geriausios praktikos perdavimas ir profesinio mokymo galimybių bei ateities perspektyvų nustatymas, pritraukiant ir išlaikant jaunus žmones metalo, mašinų ir inžinerijos sektoriuose.
 2. „KONKURENCINGUMO KĖLIMAS PL – LT PASIENYJE PER KLASTERIZACIJOS PASLAUGŲ VYSTYMĄ“ t.y. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas. PROJEKTAS /„IncomClus”/, Nr. LT-PL-1R-032. Pagrindinis tikslas – padidinti metalo-mechaninių ir susijusių šakų konkurencingumą Lenkijos – Lietuvos pasienyje.Pagrindiniai veiksmai: „Cluster’s Academy“ (bendrasis ir techninis mokymas įmonėms); Verslo rėmimo paslaugos (konferencijos, seminarai); Tarpdalykinės kūrybinės grupės; Kompetencija ir profesinis mokymas studentams; Sukurta  „BENDRADARBIAVIMO PLATFORMA PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMUI“, LIETUVA / LENKIJA.
 3. 2009 10 01 / 2011.09.30 “KULTŪRINĖS INDUSTRIJOS – LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONŲ DARNAUS VYSTYMOSI GALIMYBĖS.” LT-PL/081.
 4. Phare BAS projektas „EKONOMINIO AUGIMO POTENCIALO DIDINIMAS AKTYVINANT TURIZMO SEKTORIŲ PER KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ IR KŪRYBINIŲ KLASTERIŲ VYSTYMĄ ALYTAUS / LIETUVOS / LENKIJOS EUROREGIONE „NEMUNAS“.

MŪSŲ CREDO: TIK EINANTIS NUEINA.

ALGIMANTA ŠČIGLINSKIENĖ

Alytaus VKC direktorė

S.Dariaus ir S.Girėno g. 2, LT-62137, Alytus, Lietuva

+370 652 81500

[email protected]

www.avkc.lt


Nariai

Alytaus kolegija

Alytaus kolegija – vienintelė aukštojo mokslo institucija Alytaus regione, įkurta 2000 metais.

INŽINERIJOS IR BIOMEDICINOS bei INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ fakultetuose studijų programų spektras pakankamai platus ir įvairiapusis.

(daugiau…)

Alytaus profesinio rengimo centras

Veikla

BENDROS ŽINIOS APIE ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRĄ
Alytaus profesinio rengimo centras (toliau vadinama – Centras), adresas – Putinų g. 40, LT-62321 Alytus.

Mokyklos tipas – profesinė mokykla, kodas 300039337, mokomoji kalba – lietuvių,

Direktorius – Vytautas Zubras, pirma vadybinė kvalifikacinė kategorija.

(daugiau…)

Alytaus verslo konsultacinis centras

Alytaus verslo konsultacinio centro teikiamos paslaugos:

 • „VERSLO START UP“ įmonių steigimo juridiniai dokumentai ir aptarnavimas.
 • „VIRTUALUS BIURAS“: Juridinis įmonės adresas, administratorius, apskaitininkas ir kt.
 • Įmonės BRANDO kūrimas:
 • Logotipas, firminiai blankai, vizitinės kortelės;
 • Reklaminių banerių sukūrimas;
 • Reklaminių skrajučių maketavimas;
 • Vizualizacijos soc. tinklams, interneto svetainei kūrimas.
 • APSKAITOS paslaugos;
 • NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMOS: Verslo “START UP”; Valdymas; Finansai; Rinkodara ir kt.;
 • SEMINARAI apskaitos, darbo įstatymų ir kitais įmonės valdymo klausimais;
 • PROJEKTŲ VERSLO PLĖTRAI, MTEP, KLASTERIŲ kūrimui, stažuotėms, tarptautiniam bendradarbiavimui RENGIMAS, KOORDINAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS.

(daugiau…)

Klaster

Komercinio atstovavimo ir tarpininkavimo agentūra, UAB

Rinkos paieška, komercinio ir finansinio tarpininkavimo paslaugos.

Klaster

Stiiper Grupp OÜ

Veiklą pradėjo 1997 m Naudotų nebetinkamų padangų surinkimas/perdirbimas. Gumos granulių gamyba.

Klaster

Termalita, UAB

Veiklą pradėjo 2012 metais. Gumos plytelių gamyba iš gumos granulių gautų iš perdirbtų padangų.

Klaster

Tyre Recycling Belgium

Tyre Recycling Belgium įmonė savo veiklą pradėjo 1989 m.

Naudotų nebetinkamų padangų surinkimas/perdirbimas;

Gumos granulių gamyba.

Direktorius – Martinas Wilhelmus Nicolaas Kuppens

Industrieterrein Kanaal – Nord 1207, 3960 Bree, Belgija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

VGTU – inovatyvus Lietuvos universitetas, lyderiaujantis technologijos mokslų srityje ir užtikrinantis šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas.

VGTU – vienintelis technikos universitetas Baltijos šalyse, patekęs į „QS pasaulio universitetų 2012–2013 m. reitingą“. Tai viena didžiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, siekianti tapti technikos ir inžinerijos mokymo bei tyrimų lydere Baltijos šalyse.

(daugiau…)

Vivatrans, UAB

Transporto paslaugos, krovinių vežimas.

UAB VIVATRANS, savo veiklą pradėjusi 2005 metais, šiuo metu klientams gali pasiūlyti tarptautinius pervežimus bei logistinius sprendimus visoje Europoje bei Rytuose, pervežimus specialios paskirties transportu, smulkių krovinių suvežimą, jų konsolidavimą bei sandėliavimą.

(daugiau…)

Klaster

VšĮ Tekstilininkų prekybos ir paslaugų miestelis

Verslo paslaugos tekstilės įmonėms.