Liepos 02 d., 2013

Žaliųjų inovacijų projektams įgyvendinti – 28,7 mln. Lt

 Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, siekiančios kurti ar tobulinti aplinkosaugos technologijas, žaliuosius produktus, kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą. Iš viso žaliesiems projektams įgyvendinti planuojama paskirstyti 28,7 mln. Lt iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų. Parama Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių projektams bus teikiama pagal Partnerystės projektų ir Mažųjų projektų schemas.

„Parama įmonėms skiriama įgyvendinant Žaliosios pramonės inovacijų programą. Jos tikslas – didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą tradicinėse gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas, skatinti aktyvesnį Lietuvos ir Norvegijos verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo institucijų bendradarbiavimą. Todėl norint gauti paramą pagal Partnerystės projektų schemą privaloma sąlyga įgyvendinant projektus – partneriai iš Norvegijos, o pagal Mažųjų projektų schemą prioritetas bus skiriamas dvišaliams projektams“, – sako Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius.

Pasak D. Kucevičiaus, žaliosiomis inovacijomis paremta verslo plėtra padės sumažinti neigiamą pramonės veiklos poveikį aplinkai, padidins Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą, taip pat leis efektyviau naudoti gamtinius išteklius.

Pagal Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą bus finansuojamos projekto veiklos, susijusios su Lietuvos rinkos mastu inovatyvių aplinkosaugos technologijų sukūrimu ar esamų technologinių procesų patobulinimu, jų diegimu ir pateikimu į rinką. Projektai turi būti įgyvendinami kartu su partneriais – Norvegijos įmonėmis arba šios šalies mokslo ir studijų institucijomis ar organizacijomis, kurių veikla glaudžiai susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis. Parama vienam projektui gali siekti nuo 690,6 tūkst. Lt iki 3,45 mln. Lt. Iš viso pagal šią schemą projektams planuojama paskirstyti 22,9 mln. Lt.

Pagal Mažųjų projektų schemą parama bus teikiama įmonėms, kurios įgyvendins projektus, susijusius su Lietuvos rinkos mastu inovatyvių žaliųjų produktų sukūrimu ir pateikimu į rinką. Taip pat finansuojama veikla, jeigu įmonė patobulina jau esamą produktą, siekdama sumažinti jo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Parama vienam projektui gali siekti nuo 172,6 tūkst. Lt iki 690,6 tūkst. Lt. Pagal šią schemą iš viso projektams bus paskirstyta 5,8 mln. Lt.

Paraiškas gauti paramą priima VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CVPA). Pagal Partnerystės projektų schemą paraiškų laukiama iki š. m. spalio 14 d., o pagal Mažųjų projektų schemas – iki š. m. rugsėjo 12 d. Gaires pareiškėjams ir kvietimus gauti paramą rasite adresu www.ukmin.lt/norwaygrants.

Nuo 2012 m. vidurio Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje vyko Žaliosios pramonės inovacijų programos informaciniai renginiai, tarptautinės verslo kontaktų mugės-seminarai. Renginiuose dalyviai turėjo galimybę detaliau susipažinti su žaliųjų pramonės inovacijų projektų finansavimo galimybėmis, keliamais reikalavimais pareiškėjams ir partneriams, užmegzti verslo ryšius bendriems projektams įgyvendinti. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 400 Lietuvos ir Norvegijos verslo įmonių, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų bei klasterių atstovų, besidominčių galimybe kurti ir diegti aplinkosaugos technologijas ir žaliuosius produktus.


Liepos 29 d., 2019

„Sidabrinio“ klasterio koordinatorius – apie klasterizaciją Lenkijoje

Praėjusią savaitę, liepos 16-17 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija-kontaktų mugė „Ateities klasteriai: partnerystė, skaitmenizavimas, tarptautiškumas“, kurią organizavo Mokslo, inovacijų ir…

Skaityti daugiau

Liepos 25 d., 2019

Lietuvos IRT klasterių produktai – daugiausia orientuoti į užsienio rinkas

IRT sektorius Lietuvoje yra tarp pažangiausių Europos Sąjungoje: Pasaulio konkurencingumo indekse pernai Lietuva užėmė net 5 vietą pasauliniu mastu pagal…

Skaityti daugiau

Liepos 25 d., 2019

Ekspertė iš Italijos: klasterių ateitis – specializacija, paremta regioninėmis tradicijomis ir inovacijomis

Liepos 16-17 d. Vilniuje aštuntuoju renginiu baigtas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kartu su Lietuvos inovacijų centru ir iniciatyviais…

Skaityti daugiau

Liepos 04 d., 2019

Nauja brošiūra: susipažinkite su Lietuvos TOP klasteriais

Naujasis InoLink projekto leidinys yra skirtas susipažinti su keliais iš perspektyviausių Lietuvos klasterių, jų veikla ir pasiekimais. Tikimės, kad ši…

Skaityti daugiau