17 kovo d., 2020

Susibūrusios į klasterį organizacijos kurs socialines inovacijas

Founders of the cluster

Sausio 30 d. šešios socialiai atsakingos organizacijos ir įmonės sutelkė savo kompetencijas, žinias, ryšius ir įkūrė pirmąjį Lietuvoje Socialinių inovacijų klasterį.

Klasteryje tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos principais jau bendradarbiauja VšĮ „Ramintoja“, VšĮ „Bendrystės ir socialinių inovacijų centras“, Socialinių mokslų kolegija, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, UAB „Akademija Infinitas“ ir tarptautinė konsultacinė organizacija „Adizes institutas“. Pirmąją strateginę klasterio sesiją, kurios metu suformuluota klasterio vizija, misija bei pagrindinės vertybės, vedė Adizes Instituto (JAV) vyr. konsultantas ir Lietuvos atstovybės vadovas Dr. Virginijus Kundrotas.

Orientacija į žmogų

Pagrindinis Socialinių inovacijų klasterio tikslas – sutelkti savo profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas, dalykinius ryšius, reputaciją, patirtį, turtą bei kitus išteklius siekiant bendromis vertybėmis grįstų tikslų, susijusių su inovatyvių visuomenės iššūkių ir problemų sprendimų kūrimu, vystymu ir plėtra, kultūrine, kūrybine, socialine edukacija.

„Socialines inovacijas suprantame kaip rinkoje diegiamus naujus arba iš esmės patobulintus, efektyvius ir tvarius į žmogų orientuotus sprendimus, technologijas, procesus, paslaugas ar produktus,“ – teigia klasterio koordinatorė Vilma Popovienė.

Paklausta apie pagrindines kryptis, kuriomis, klasterio narių manymu, aktualiausia dirbti šiuo metu ji vardina socialinės atskirties mažinimą, susikalbėjimo ir bendradarbiavimo kultūros, pilietinės ir socialinės atsakomybės ugdymą, inovatyvių edukacinių, prevencinių technologijų ir metodų kūrimą ir diegimą.

Klasterio planuose – aibė inovatyvių veiklų

„Savo veikla siekiame stiprinti susikalbėjimo kultūrą tarp skirtingus interesus turinčių socialinių grupių bei institucijų. Esame atviri naujiems nariams ir įvairiems požiūriams, skatinantiems socialinę integraciją ir į žmogų orientuotas inovacijas“ – jungtis prie Socialinių inovacijų klasterio kviečia V. Popovienė.

Artimiausiuose klasterio planuose: diskusijų ciklas ir hakatonas prekybos žmonėmis prevencijai; šiuolaikinių vadybos koncepcijų pokyčių valdymui pristatymas mokyklų vadovų konferencijoje; profesionalios savanorystės skatinimo laboratorijos kūrimas ir plėtra; saugaus eismo kultūros ugdymui ir prevencijai skirtas virtualios realybės pabėgimo kambarys; migrantų socialinės atskirties mažinimui skirta Tautų kiemo platforma.

„InoLink“ kviečia jungtis prie klasterių bendruomenės

„Socialiai atsakingų narių susibūrimas į šios srities inovacijų klasterį atveria galimybes ilgalaikiam jų bendradarbiavimui ir inovacijų kūrimui įgyvendinant socialines idėjas. Lietuvos socialinių inovacijų klasteris jau sudarė sutartį su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) dėl dalyvavimo „InoLink“ projekto veiklose.Džiaugiamės, kad galėsime padėti klasteriui kokybiško augimo ir plėtros klausimais“ – sako „Inolink“ projekto vadovė Jolita Razumienė.

„InoLink“ yra ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kurį Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) vykdo kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Projektas ir jo veiklos yra finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Klasterių koordinatoriai, dar nesudarę sutarčių dėl dalyvavimo „InoLink“ projekte, kviečiami iki kovo 31 d. pildyti anketą ir jungtis prie klasterių bendruomenės, kuri sėkmingai naudojasi unikaliomis projekto galimybėmis: tikslinėmis ekspertinėmis konsultacijomis klasterių plėtros ir auginimo klausimais, partnerių paieškos paslaugomis, klasterių brandinimo sesijomis ir kitomis projekte numatytomis veiklomis.

Kvietimas teikti paraiškas

 


Founders of the cluster

23 lapkričio d., 2020

Kalėdinis Baltijos klasterių forumas 2020

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) Baltijos šalių klasterių bendruomenę ir visus, besidominčius klasterių veikla ir jos galimybėmis, gruodžio 10 d. kviečia į…

Skaityti daugiau

23 lapkričio d., 2020

Būsimo Agro-maisto forumo 2020 pranešėjai: pandemija – ne krizė, o galimybė

Registracijų gausa į nuotolinį „Agro-maisto forumą 2020“, kuris vyks lapkričio 26–27 dienomis, nustebino pačius renginio iniciatorius – skaitmeninių inovacijų centrą…

Skaityti daugiau

20 lapkričio d., 2020

Paskelbtas naujas COSME programos kvietimas klasterių kompetencijų ugdymui

Kokybiškas klasterių valdymas ir aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas – ne tik pagrindiniai šių organizacijų efektyvumo elementai, bet ir visos Europos ekonomikos…

Skaityti daugiau

20 lapkričio d., 2020

Tarptautinė švariųjų technologijų konferencija Vilniuje – atsakas karščiuojančiai planetai

Klimato kaitos, mažėjančios bioįvairovės, senkančių žemės resursų bei taršos problemų sprendimai – pagrindinis mūsų kartos uždavinys. Tai Žemės mums užduodami…

Skaityti daugiau