17 kovo d., 2020

Susibūrusios į klasterį organizacijos kurs socialines inovacijas

Founders of the cluster

Sausio 30 d. šešios socialiai atsakingos organizacijos ir įmonės sutelkė savo kompetencijas, žinias, ryšius ir įkūrė pirmąjį Lietuvoje Socialinių inovacijų klasterį.

Klasteryje tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos principais jau bendradarbiauja VšĮ „Ramintoja“, VšĮ „Bendrystės ir socialinių inovacijų centras“, Socialinių mokslų kolegija, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, UAB „Akademija Infinitas“ ir tarptautinė konsultacinė organizacija „Adizes institutas“. Pirmąją strateginę klasterio sesiją, kurios metu suformuluota klasterio vizija, misija bei pagrindinės vertybės, vedė Adizes Instituto (JAV) vyr. konsultantas ir Lietuvos atstovybės vadovas Dr. Virginijus Kundrotas.

Orientacija į žmogų

Pagrindinis Socialinių inovacijų klasterio tikslas – sutelkti savo profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas, dalykinius ryšius, reputaciją, patirtį, turtą bei kitus išteklius siekiant bendromis vertybėmis grįstų tikslų, susijusių su inovatyvių visuomenės iššūkių ir problemų sprendimų kūrimu, vystymu ir plėtra, kultūrine, kūrybine, socialine edukacija.

„Socialines inovacijas suprantame kaip rinkoje diegiamus naujus arba iš esmės patobulintus, efektyvius ir tvarius į žmogų orientuotus sprendimus, technologijas, procesus, paslaugas ar produktus,“ – teigia klasterio koordinatorė Vilma Popovienė.

Paklausta apie pagrindines kryptis, kuriomis, klasterio narių manymu, aktualiausia dirbti šiuo metu ji vardina socialinės atskirties mažinimą, susikalbėjimo ir bendradarbiavimo kultūros, pilietinės ir socialinės atsakomybės ugdymą, inovatyvių edukacinių, prevencinių technologijų ir metodų kūrimą ir diegimą.

Klasterio planuose – aibė inovatyvių veiklų

„Savo veikla siekiame stiprinti susikalbėjimo kultūrą tarp skirtingus interesus turinčių socialinių grupių bei institucijų. Esame atviri naujiems nariams ir įvairiems požiūriams, skatinantiems socialinę integraciją ir į žmogų orientuotas inovacijas“ – jungtis prie Socialinių inovacijų klasterio kviečia V. Popovienė.

Artimiausiuose klasterio planuose: diskusijų ciklas ir hakatonas prekybos žmonėmis prevencijai; šiuolaikinių vadybos koncepcijų pokyčių valdymui pristatymas mokyklų vadovų konferencijoje; profesionalios savanorystės skatinimo laboratorijos kūrimas ir plėtra; saugaus eismo kultūros ugdymui ir prevencijai skirtas virtualios realybės pabėgimo kambarys; migrantų socialinės atskirties mažinimui skirta Tautų kiemo platforma.

„InoLink“ kviečia jungtis prie klasterių bendruomenės

„Socialiai atsakingų narių susibūrimas į šios srities inovacijų klasterį atveria galimybes ilgalaikiam jų bendradarbiavimui ir inovacijų kūrimui įgyvendinant socialines idėjas. Lietuvos socialinių inovacijų klasteris jau sudarė sutartį su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) dėl dalyvavimo „InoLink“ projekto veiklose.Džiaugiamės, kad galėsime padėti klasteriui kokybiško augimo ir plėtros klausimais“ – sako „Inolink“ projekto vadovė Jolita Razumienė.

„InoLink“ yra ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kurį Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) vykdo kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Projektas ir jo veiklos yra finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Klasterių koordinatoriai, dar nesudarę sutarčių dėl dalyvavimo „InoLink“ projekte, kviečiami iki kovo 31 d. pildyti anketą ir jungtis prie klasterių bendruomenės, kuri sėkmingai naudojasi unikaliomis projekto galimybėmis: tikslinėmis ekspertinėmis konsultacijomis klasterių plėtros ir auginimo klausimais, partnerių paieškos paslaugomis, klasterių brandinimo sesijomis ir kitomis projekte numatytomis veiklomis.

Kvietimas teikti paraiškas

 


Founders of the cluster

01 birželio d., 2020

Atsigaunančiam verslui svarbu išvengti antrosios viruso bangos ir pasinaudoti galimybėmis

Gegužės 27 d. vykusį seminarą „Krizės padariniai ir post COVID-19 galimybės verslui“ internetu stebėjo beveik 100 ekonomikos atsigavimo prognozėmis ir…

Skaityti daugiau

19 gegužės d., 2020

Kita pandemijos pusė: transformacijos verslui atvėrė naujas galimybes

Dėl įvesto karantino prasidėjus verslo suvaržymams, pasikeitus paklausai ir vartotojų įpročiams, įvairios pramonės šakos ėmė dairytis galimybių adaptuoti savo gamybos…

Skaityti daugiau

18 gegužės d., 2020

Konkuruoti su didžiaisiais ir kovoti su šiandieniniais iššūkiais lietuviško kapitalo transporto sektoriaus dalyviai stengiasi bendromis jėgomis

Nepaisant pandemijos lemtų pasekmių verslui, mažesnius lietuviško kapitalo transporto sektoriaus dalyvius sunkumai lydėjo ir anksčiau. Didžiausias trukdis jiems įgyti pranašumą…

Skaityti daugiau