2019 Birželio 12 d.09:00

Packaging Innovation for the Food Industry

Organizatorius: MITA, LIC, LISPA, Smart Food

Vieta: ARTIS Centrum Hotels, Totorių g. 23, Vilnius

Renginys nemokamas ir vyks anglų kalba.

Svarbi informacija: dėl didelio susidomėjimo renginiu buvo pasiektas maksimalus galimas dalyvių registracijų skaičius. Registracija į šį renginį sustabdyta.

Atnaujinimas po renginio: apačioje įkėlėme daugumą prezentacijų, skaitytų renginio metu.

Programa

Birželio 12 d.

9:00- 9:30Registration with coffee
9:30-9:45Official Opening: Welcome
9:45-10:20Better Planet Packaging: Protecting your product and the planet, Jurgita Girzadiene, Smurfit Kappa Sustainability Manager
10:20-11:00Packaging Trends and Innovations, Svetlana Eskebaek, Packbridge (Sweden) Business Development
11:00- 11:30Future Label – Data- driven Storytelling, PakMarkas Export Project Manager Jokūbas Lukša
11:30-11:50Digital Printing Technology for Packaging, Sébastien Stabel, Market Segment Manager Carton Packaging, Xeikon (Belgium)
11:50-13:00Lunch
13:00-13:40The Impact of Packaging Designs on Consumer Buying Behaviour – the Difference between “I like” & “I buy”. Ignas Kozlovas, FOLK Creative Director and Justina Muralytė, FOLK strategist
13:40-14:10Digital Consumer and E-Commerce Strategies. Trends in Food and Packaging Sector. Mr. Alejandro Utera, Cluster Manager of Foodservice Cluster (Spain), Mr. Alex Brossa, Cluster Manager of Packaging Cluster (Spain)
14:10-14:40Single-use Plastic Directive: Turning Challenges into Opportunities, VilPak & Grafija General Manager Darius Murauskas
14:40-15:10Coffee Break
15:10-15:40How to get perfect visual for Your Packaging, Photographer Tomas Kauneckas, UAB Ciklopas
15:40-16:00The New Customer: Real Sustainability and Full Transparency in Packaging, Juozas Baranauskas, Tygelis Pack Sales Account Manager
18:00-21:00Round table session

Birželio 13 d.

9:30-11:30Company visit TBC
11:30-12:00Company visit TBC
11:30-13:00Lunch
13:00-14:00Networking time
14:00-14:30Coffee Break
14:30-17:00Vilnius innovation forum „InoDrift“ visit

Renginys organizuojamas iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) koordinuojamo projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink) lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir vykdomas kartu su partneriu – Lietuvos inovacijų centru (LIC). Jo tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.