31 gruodžio d., 2019

Mokslinių tyrimų rezultatams komercinti – 2 mln. eurų

Inovacijų kūrimas mokslo įstaigose įgauna naują pagreitį. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia naują konkursą ir kviečia kurti atžalines įmones (angl. k. „spin off).

Paskelbtas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo konkursas, kuriam planuojama skirti 2 mln. eurų ES struktūrinių fondų investicijų. Didžiausia vienam projektui skiriama lėšų suma siekia 100 tūkst. eurų.

„Mokslo įstaigos turi didžiulį neišnaudotą inovacijų potencialą ir talentus, kuriuos galime nukreipti tinkama linkme. Ši priemonė yra labai aktuali mūsų valstybei, nes padeda paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką“, – sako Mantas Biekšta, MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.

Pagal šią priemonę remiamos veiklos – mokslo ir studijų institucijoje sukurto prototipo išvystymas, jo išbandymas, demonstravimas, bandomosios partijos gamyba ir sukurto naujo produkto įvertinimas.

„Steigiant atžalinę įmonę, labai svarbu suburti kompetentingą komandą, kuri turi tiek vadybinių, tiek inovacinių gebėjimų, tiek mokslinių bei technologinių žinių. Didelis dėmesys bus skiriamas verslo plano parengimui ir produkto komerciniam potencialui įvertinti“, – sako M.Biekša.

Projektai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į atnaujintus 7 Sumanios specializacijos prioritetus: Energetika ir tvari aplinka; Sveikatos technologijos ir biotechnologijos; Agroinovacijos ir maisto technologijos; Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; Išmanusis, netaršus, susietas transportas; Informacinės ir ryšių technologijos; Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Pagal priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

Paraiškos MITA konkursui teikiamos iki 2020 vasario 20 d.

Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti MITA svetainėje.

Konsultacijas teikia Aistė Mančiakaitytė, tel. Nr. (+370) 604 78939, el. p. aiste.manciakaityte@mita.lt


08 sausio d., 2020

BCCS klasteryje – technologijų, vadybos, teisės ir kitų sričių sintezė

„DevSlate Group” kartu su VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetu, “Cee Attorneys”, “Digital Solutions” „S-PRO“ ir „SEC Consult“ pasirašė susitarimą BCCS…

Skaityti daugiau

08 sausio d., 2020

Paskelbtas „EUREKA“ konkursas – 1,9 mln. eurų tarptautiniams projektams

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) laukia naujų projektų pagal tarptautinę programą „Eureka“. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir…

Skaityti daugiau

19 gruodžio d., 2019

Šalies klasterių bendruomenė metus baigė tarptautiniu forumu

Gausi 57 veikiančių šalies klasterių bendruomenė, kurią sudaro 777 įmonės, klasterių koordinatoriai, nariai ir besidomintys klasterių veikla, tradiciškai metus baigė…

Skaityti daugiau