02 birželio d., 2020

Lietuvos klasterių tinklas padės klasteriams būti matomiems Europoje

2019 m. kilusi iniciatyva visus Lietuvoje veikiančius klasterius suburti į nacionalinę organizaciją, atstovaujančią klasterių bendruomenę ir Lietuvoje, ir užsienyje, įgyvendinta šių metų gegužės 27 d. pasirašius Lietuvos klasterių tinklo steigimo sutartį. Tinklui pirmininkaus asociacijos prezidentas Giedrius Bagušinskas, o tinklo vadove paskirta Irmina Valytė. 

Kelias iki Lietuvos klasterių tinklo įkūrimo prasidėjo prieš metus, kai tarptautinio klasterių renginio metu Bukarešte buvo pasirašytas memorandumas dėl Europos klasterių aljanso įsteigimo. Juo 10 Europos klasterių asociacijų Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Lietuvos susivienijo politikos formavimo bei patirties apsikeitimo srityse. Memorandumą patvirtino Europos Komisijos atstovai. Buvo iškelta sąlyga, kad kiekvieną šalį šiame aljanse turi atstovauti juridinis asmuo, jungiantis daugumą šalies klasterių bei klasterių politiką formuojančias organizacijas.  Lietuva iki šiol tokio darinio neturėjo, tad spalio mėnesį vykusiame Lietuvos klasterių forume  9 bronzinę meistriškumo žymą turintys klasteriai kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)  bei Lietuvos inovacijų centru (LIC) pasirašė klasterių tinklo steigimo iniciatyvą. 

„Nors juokaujama, kad kooperacija Lietuvoje neįmanoma, vis tik entuziastų, tikinčių tokia galimybe, yra. Tinklo veikla per daugiau kaip pusę metų parodė, kad klasterių bendruomenė palaiko nacionalinio tinklo iniciatyvą, o asociacijos įregistravimas patvirtino, kad klasteriai gali tartis ir veikti kartu “, – tvirtina asociacijos prezidentas Giedrius Bagušinskas.  

Su MITA ir LIC pagalba organizuojami klasterių forumai, tarptautiniai renginiai bei Baltijos klasterių forumas pasižymi gausiu dalyvių skaičiumi nuo 70 iki 100 dalyvių. ECCP klasterių platformoje Lietuva tapo matoma dėl reguliariai pateikiamos informacijos apie šalies klasterius. Aktyvi Europos klasterių aljanso veikla taip pat susijusi su Lietuvos klasterių atstovų įsitraukimu. Anot G. Bagušinsko, apjungus bendras pastangas ir resursus, klasteriai galės būti kur kas geriau matomi Europoje. Tokiu būdu atsiras daugiau galimybių partnerystėms, bendriems nacionalinio bei tarptautinio lygio projektams. 

Lietuvos klasterių tinklas oficialiai įkurtas praėjusią savaitę pasirašius Asociacijos steigimo sutartį. Jo pirmininku ir asociacijos prezidentu išrinktas vieno aktyviausių – SMART FOOD klasterio koordinatorius, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos vadovas Giedrius Bagušinskas, o tinklo vadove paskirta Irmina Valytė. Tai vienintelė organizacija Lietuvoje, jungianti 57 Klaster.lt platformoje esančius klasterius bei Inovacijų tinklaveikos skatinimo ir plėtros („InoLink“) projektą įgyvendinančius partnerius. Asociacija atstovaus Lietuvos klasterius, veikiančius informacinių ir ryšių technologijų, finansinių technologijų, kūrybinių industrijų, gamybos ir inžinerijos, agroinovacijų ir maisto technologijų, energetikos ir statybos, transporto, sveikatos ir turizmo srityse. Tinklo klasteriai vienija net 777 smulkaus ir vidutinio verslo įmones.

Tinklo vadovės Irminos Valytės teigimu, nors COVID-19 pandemija pristabdė veiklas, Lietuvos klasterių asociacijos nariai aktyviai bendrauja tarpusavyje. Tarp numatytų asociacijos prioritetų klasterių stiprinimas keliant kompetencijas ir keičiantis patirtimi bendrų renginių ir projektų metu, klasterių įtraukimas siekiant įgyvendinti užsibrėžtus ekonomikos šūkius bei Nacionalinės pažangos programos tikslus, pasiūlymų Europos Komisijai teikimas aktyviai dalyvaujant Europos klasterių aljanso veikloje, Lietuvos klasterių bei juose esančių įmonių interesų atstovavimas teikiant pasiūlymus LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, įsitraukimo į tarptautines vertės grandines bei bendrus projektus didinimas. 

Sveikindamas nacionalinio tinklo įkūrimo proga jo partnerės Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros l.e.p. direktorius Gintas Kimtys džiaugėsi, jog MITA kuruojamo „InoLink“ projekto metu sukurta bendradarbiavimo platforma Klaster.lt jau peraugo į Lietuvos klasterių tinklą. Jis pabrėžė, kad Lietuvos klasterių tinklas tramplinas į Europos klasterių aljansą, per kurį Lietuvos klasteriai galės Europos Komisijai teikti aktualias iniciatyvas ir taip dalyvauti formuojant klasterių politiką. G. Kimtys neabejoja, kad aktyvi asociacijos veikla brandiems aukštos pridėtinės vertės kūrimu paremtiems klasteriams atvers didesnes galimybes jungtis į tarptautinius klasterius, kartu kurti inovacijas ir didinti konkurencingumą. 

 


28 rugsėjo d., 2020

„InoLink“ klasterių koordinatoriai dalinsis patirtimi

„InoLink“ projektas savo nariams šį rudenį atveria dar vieną galimybę. Klasterių koordinatoriai kviečiami aktyviai konsultuotis jiems aktualiomis temomis. Patirtimi ir…

Skaityti daugiau

09 rugsėjo d., 2020

Apklausa parodė, kaip klasterių veiklos kryptys keisis nauju programavimo laikotarpiu

Rugpjūčio pabaigoje „InoLink“ projektas kartu su Lietuvos klasterių tinklu organizavo klasterių apklausą. Jos metu išsakyti klasterių planai ir poreikiai bus…

Skaityti daugiau

27 rugpjūčio d., 2020

„Klasterių infodienoje“ aptartos naujos klasterių transformacijos kryptys

Šią savaitę Lietuvos klasterių bendruomenė rinkosi į informacinį renginį „Klasterių infodiena“. Gyvai ir nuotoliniu būdu jame dalyvavo per 40 Lietuvos…

Skaityti daugiau

18 rugpjūčio d., 2020

LINPRA įmonių apklausa: trumpalaikes paramos priemones verslas pripažįsta veiksminga valstybės parama

LINPRA nariai – inžinerinės pramonės gamybinės įmonės – I pusmetį gana sėkmingai atsilaikė prieš COVID-19 sukeltą ekonominę krizę, žiūri į…

Skaityti daugiau