Gruodžio 01 d., 2017

Kodėl dar nepasinaudojote mokesčių lengvata?

Apie 75% sutaupyti galinčių įmonių nepasinaudoja proga ir sumoka daugiau pelno mokesčio nei turėtų. Lietuvoje šiuo metu yra numatytos dvi mokesčių lengvatos įmonėms, kurios investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) bei viena lengvata įmonėms, kurios siekia technologinio atsinaujinimo: MTEP mokesčių lengvata, pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija ir investicinio projekto lengvata.

„Nors kai kurios lengvatos galioja jau bene dešimtmetį, didelė dalis inovatyvių įmonių ir mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą vykdančių klasterių paprasčiausiai neturi pakankamai žinių apie Lietuvoje egzistuojančias palankias sąlygas. Valstybinio audito ataskaitoje „Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo“ nurodoma, kad apie penktadalis nesikreipia dėl lengvatos, nes nežino, ar jų vykdoma veikla atitinka keliamus reikalavimus”,- situaciją komentavo Mantas Biekša, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.

Pirmiausia – identifikuoti MTEP

MTEP lengvatos dydis tiesiogiai priklauso nuo MTEP darbų apimties ir patirtų išlaidų. Pirmas žingsnis siekiant sutaupyti dalį pelno mokesčio – nustatyti, ar įmonė vykdo veiklą, kuri atitinka kvalifikacinius lengvatos reikalavimus.

Anot M. Biekšos, kai  įmonei ar mokesčių administratoriui kyla neaiškumų dėl vykdytos veiklos priskyrimo MTEP, galima kreiptis į MITA: „Čia nemokamai atliekamas veiklos vertinimas ir pateikiamos ekspertų išvados, ar vykdyta veikla atitinka MTEP veiklos reikalavimus. Prašymą dėl MTEP identifikavimo galima pateikti bet kada.”

Vidutiniškai per metus MITA sulaukia apie 16 prašymų MTEP veiklos identifikavimui. „Dažnai įmonės randa reikalingus atsakymus dėl MTEP veiklos „Frascati vadove“. Kreiptis ir gauti ekspertų išvadas iš MITA nėra būtina. Savo MTEP veiklas identifikavusi įmonė gali savarankiškai imtis kitų žingsnių – paruošti dokumentaciją ir pasinaudoti lengvata apskaičiuoti pelno mokestį“, – aiškino M. Biekša. Dar 2012 m. MITA parengė rekomendacijas dėl MTEP procesų dokumentavimo, kurias galima rasti čia. Dokumentacija yra reikalinga naudojantis „MTEP lengvata“ ir „Sutrumpinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacijos lengvata“.

 Į pagalbą – Frascati vadovas

„Frascati vadovas” yra MTEP išteklių apskaitos pagrindas Europoje. Įmonės gali juo naudotis, siekdamos atpažinti MTEP veiklas. Anot M. Biekšos naujoje „Frascati vadovo” versijoje praplėstas MTEP apibrėžimas. Eksperimentinės plėtros sąvoka apibrėžiama ne tik kaip mokslinių tyrimų veikla, bet ir naujų žinių, produktų, paslaugų ar procesų kūrimas, panaudojant praktinę patirtį. Tai – gera naujiena įmonėms, nes daugiau veiklų priskiriama prie MTEP, o tai savo ruožtu praplėčia galimybes pasinaudoti lengvatomis.

Pagrindinių kriterijų, kurie leidžia priskirti vykdomą veiklą prie MTEP pavyzdžiai yra šie: naudojami visuotinai pripažinti mokslinių tyrimų metodai arba kuriami nauji metodai, siekiama išspręsti mokslinę ar technologinę problemą, darbų rezultatas yra reikšmingas ne tik jį iniciavusiai bei vykdžiusiai įmonei, naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas ir kt.

Klasteriai ir MTEP lengvata

Jeigu MTEPI veiklą vykdo klasteris, jo nariai taip pat gali pasinaudoti lengvata. Šiuo atveju kiekvienas klasterio narys, t.y. įmonė, deklaruoja individualias sąnaudas, patirtas vykdant MTEPI.  Pagal šiais metais patvirtintą Klasterių plėtros koncepciją, klasteris tai įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami kartu siekia padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.

MITA koordinuojamo projekto klasteriams „InoLink“ specialistai kviečia klasterių koordinatorius ir klasterių narius konsultuotis. Nemokamų konsultacijų metu bus suteikta platesnė informacija apie pasinaudojimo lengvatomis galimybes, procesą, reikalavimus ir kt.

„InoLink“ yra ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kurį MITA vykdo kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Rugsėjo 05 d., 2018

Pasirašyta partnerystės sutartis dėl gumos perdirbimo inovacijų klasterio plėtros

Rugsėjo 4 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl gumos perdirbimo inovacijų klasterio „EcoIndustria LT“ tolimesnės plėtros, kurią drauge su kitais partneriais pasirašė VGTU rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas. 

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 21 d., 2018

Kvietimas: dalyvaukite partnerių paieškos misijoje Norvegijoje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti 2018 m. rugsėjo 26 d. vyksiančiuose Oslo inovacijų savaitės 2018 renginiuose…

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 10 d., 2018

Prie „InoLink“ projekto prisijungs VITEK klasteris

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su partneriu Lietuvos inovacijų centru (LIC) skelbia papildomo „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra…

Skaityti daugiau

Rugpjūčio 02 d., 2018

LITEK ir Smart Food klasterių nariai – apie naudas ir galimybes

Kokiomis naujai atsivėrusiomis galimybėmis naudojasi klasterių nariai? Patirtimi dalinasi azerinių ir inžinerinių technologijų klasteriui priklausančios įmonės „Integrali skaidulinė optika“ vadovas Nikolajus Gavrilinas…

Skaityti daugiau