Kūrybinės industrijos, Sveikata

Sveikatingumo klasteris iVita

Kuriame aukštos kokybės bei didelės pridėtinės vertės sveikatos technologijų produktus ir paslaugas, kurios didintų žmonių saugumą, jų veiklos efektyvumą, prisidėtų prie prevencijos, visuomenės edukacijos bei sveiko gyvenimo būdo įpročių ugdymo. Vykdydami savo veiklą siekiame ne tik stiprinti klasterio įmonių konkurencingumą vidaus ir eksporto rinkose, bet ir skatinti naujausias ir efektyviausias gamybos bei valdymo technologijas, verslo bei mokslo bendradarbiavimą MTEPI srityje, jaunimo verslumą bei visuomenės supratimą.

 

Siekiame tapti ryškiu klasteriu tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tokiu, kuris yra dinamiškas ir traukiantis, nuolat besiplečiantis ir skatinantis bendradarbiavimą bei inovacijas. Šiandien sveikatingumo klasterį iVita sudaro 14 stiprių ir kompetentingų organizacijų, turinčių ilgametę patirtį versle, sukaupusių techninį, mokslinį bei vadybinį potencialą, kuris sudaro puikias prielaidas ir galimybes turiningai klasterio veiklai, orientuotai į ekonominę naudą, konkurencingumo didinimą bei plėtrą

Susijungusių į sveikatingumo klasterį organizacijų sukaupta ilgametė patirtis, žinios ir pagrindinės veiklos leidžia klasteriui turėti šias skirtingas, tačiau orientuotas į vieną bendrą sveikatos technologijų sritį, kompetencijas:

 • Šiuolaikinių tekstilės technologijų bei išmaniosios tekstilės panaudojimas produktų, skirtų sveikatingumo rinkai, kūrimui;
 • Efektyvaus maisto priedų ir papildų panaudojimo skirtingose sveikatingumo srityse žinios ir patirtis;
 • Mechanikos, biomechanikos ir fiziologijos mokslų žinių bazė;
 • Ilgametė biomechanikos inžinerinių sprendimų patirtis, leidžianti pasiekti optimalius rezultatus;
 • Optimalus esamų reabilitacijos priemonių panaudojimas bei naujų ir inovatyvių priemonių kūrimas, prevencija saugos ir sveikatos srityje;
 • Platus informacinių technologijų panaudojimas naujų produktų ar papildomos pridėtinės vertės kūrimo procese.

Sveikatingumo klasteris iVita yra įmonių grupė, kurių tikslas yra padidinti bendradarbiavimą ir sinergiją sveikatos technologijų produktų kūrimo srityje. Derinant minėtas kompetencijas galime sukurti sveikatingumo produktus, orientuotus į šias sveikatingumo sritis:

 • Produktai aktyviam gyvenimo būdui;
 • Produktai, kurie padidina žmonių komunikaciją ir padidina jų matomumą aplinkoje;
 • Produktai sportui;
 • Produktai reabilitacijai;
 • Į prevenciją orientuoti produktai.

Koordinatorius

Nariai

AB „Ortopedijos technika“

Susisiekti el. paštu

8 37 313303

Lietuvos sporto universitetas

Susisiekti el. paštu

8 37 302621

Rytų kultūros studija “WUDANG TAO“

Susisiekti el. paštu

8 698 13255

UAB „Amžių linija“

Susisiekti el. paštu

8 37 380319

UAB „Anupriškių parkas“

Susisiekti el. paštu

8 614 39950

UAB „Baltec CNC Technologies“

Susisiekti el. paštu

8 37 314630

UAB „Elintos matavimo sistemos“

Susisiekti el. paštu

8 37 45 2790

UAB „SDG grupė“

Susisiekti el. paštu

8 698 31801

UAB „Sportpoint“

Susisiekti el. paštu

8 614 45500

VšĮ „Sveikatinimo programos“

Susisiekti el. paštu

8 614 10010