IRT, Kūrybinės industrijos

Lithuanian ICT cluster

Asociacija Lithuanian ICT Cluster įkurta 2010 metais. Šiandien klasteris yra išaugęs iki 21 nario būrio ir toliau nuolat plečiasi. Klasteris apjungė mokymo įstaigas, verslo subjektus, mokslininkus, idėjų generatorius. Esminis klasterio veiklos uždavinys – didinti Asociacijos Lithuanian ICT Cluster nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei produktyvumą, sukuriant modernią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą inovatyvių mokslo idėjų bei naujų technologijų plėtrai ir sklaidai.

Klasterio nariai užsiima informacinių technologijų, verslo, socialinių tinklų, audiovizualinės medijos, švietimo veikla, ir specializuojasi skirtinguose subsektoriuose, tokiuose kaip simuliatorių kūrimas, kibernetinio saugumo sprendimai, verslo konsultacijos, reklamos kūrimas, reklamos platinimas, marketingas, kinas, socialiniai tinklai, mokymų organizavimas, moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla ir kt.

Klasteris, pasinaudojęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų daliniu finansavimu, siekdamas nacionalinio ir tarptautinio konkurencingumo kūrybinių industrijų sektoriuje, sukūrė modernią MTTP infrastruktūrą žinių ir technologijų plėtrai bei sklaidai. Asociacija, siekdama tinkamiau panaudoti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kartu su klasterio nariais yra įkūrusi bendrą kompleksinių simuliatorių ir integruotos komunikacijos tinklą, kuriame teikiamos MTTP paslaugos: analitinės, modeliavimo, simuliacijos paslaugos, strategijų formavimas, naujų medijų technologijų kūrimas ir testavimas, medijų prototipų kūrimas ir testavimą, informacijos saugumo analizės paslaugas, mokymo paslaugas ir daugelį kitų.

Asociacija Lithuanian ICT Cluster yra Lietuvos klasterių asociacijos narė, glaudžiai bendradarbiauja su užsienio partneriais-klasteriais iš Norvegijos, Austrijos, Olandijos, Kroatijos, Airijos, Slovėnijos, Lenkijos, Moldovos, Brazilijos, JAV ir kitų ES šalių, tarptautiniuose projektuose, tokiose kaip COSME, H2020 ir kt.

2017 m. klasterio narių metinė apyvarta (neįvertinant universitetų ir kolegijų) siekė daugiau kaip 21 mln. Eur, iš kurių eksporto apyvarta sudarė daugiau kaip 13 mln. Eur.

Klasteris, sukaupęs didelę patirtį, teikia konsultacijas verslo subjektams nuo įmonės steigimo iki restruktūrizacijos, eksporto plėtros, partnerių, investuotojų paieškos Lietuvos ir užsienio rinkose, bei kitais, verslo įmonėms rūpimais klausimais. Klasteris taip pat yra atviras naujoms idėjoms, iniciatyvoms, jauniems ir kūrybingiems specialistams bei savo srities profesionalams. Jei turite inovacijų, kūrybinių ar verslo projektų idėjų, net jei ir neturite patirties, rašykite mums ir mes rasime kaip jas įgyvendinti kartu!

 

Koordinatorius

Asociacija „Lithuanian ICT Cluster“

Susisiekti el. paštu

+37068677781

www.ictcluster.lt

Nariai

Mykolo Romerio universitetas

Susisiekti el. paštu

852714465

UAB „Infosistema“

Susisiekti el. paštu

864650000

UAB Aedilis

UAB NFQ Technologies

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Susisiekti el. paštu

861606549

VšĮ „Užupio meno inkubatorius“

Susisiekti el. paštu

861122675

VšĮ „Vilniaus verslo kolegija“

Susisiekti el. paštu

8 686 50121

VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“

Susisiekti el. paštu

8 5 246 0915

VšĮ Vilniaus kolegija

Susisiekti el. paštu

869873754