Gamyba ir inžinerija

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK pradžią galima įžvelgti keliolika metų atgal, kai lazerinių sistemų gamintojai bendradarbiaudami su mokslo institucijomis pradėjo kurti unikalius produktus. Šiandieną klasteris LITEK – tai struktūra, koordinuojama VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko“, jungianti įmones ir organizacijas, veikiančias lazerinių ir su jomis susijusių inžinerinių technologijų srityje ir vykdantys bendrus projektus. Pasinaudojus 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimu, buvo sukurta klasterio mokymų ir tyrimų centro infrastruktūra, reikalinga kokybiškai klasterio veiklai.

„Bendradarbiaudami MTEPI veiklose, kuriame pasaulinio lygio lazerinės ir inžinerines technologijas“

Koordinatorius

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas"

Viešoji įstaiga „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti fizinių ir technologinių mokslų, inovacijų, žinių visuomenės, mokslinių tyrimų, mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo srityse.

Parko tikslas – teikti paramą įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse, komercializuoti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studijų integraciją fizinių ir technologinių mokslų srityje, tuo būdu prisidedant prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo.

Susisiekti el. paštu

+370 5 266 1640

http://www.fimtp.lt/

Nariai

UAB „Esemda“

Elektronikos gamybos paslaugos, prototipų ir smulkiaserijinė – serijinė gamyba, siūlomas spausdinto montažo plokščių ir elektronikos komponentų tiekimas, greitas technologinis gamybos paruošimas, projekto analizė ir optimizavimas serijinei gamybai.

Susisiekti el. paštu

8 5 2072667

http://www.esemda.lt/