2021 Lapkričio 30 d.

„Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės“ kvietimas projektams (LIFE)

Kam naudinga: klasterių nariams, kurie  plėtoja ir demonstruoja naujoviškus būdus, metodus ir požiūrius žiedinės ekonomikos, atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo ar cheminių medžiagų srityse, turinčius didelį poveikį sektoriaus ar regioniniu mastu ir tokiu būdu prisidedančius prie Europos aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo.

Tinkami pareiškėjai: visi juridiniai asmenys.

Finansuojama veikla: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT Žiedinės ekonomikos, atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo, cheminių medžiagų, „Bauhaus“ iniciatyvos projektai (angl. Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus).

Paraiškos priimamos: iki 2021.11.30 čia, susidomėjusius kviečiama kreiptis el. p. life@apva.lt.  

Informacinis renginys: 2021.09.07, registracija – čia.