2020 Rugsėjo 11 d.

Viešoji konsultacija dėl 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai

2021–2027 m. ES fondų investicijų programa Lietuvai yra strateginis dokumentas, nustatantis, kurioms kryptims ir veikloms artėjančiu ES finansavimo laikotarpiu bus skiriamas didžiausias dėmesys. Suinteresuotų šalių įtraukimas į ES fondų investicijų programos rengimą ir svarstymą yra būtina gero valdymo sąlyga. Todėl jau keletą metų vyksta intensyvios diskusijos dėl prioritetinių investavimo krypčių, spręstinų problemų, išmoktų pamokų ir kt.

Šių metų liepos mėnesį atsakingos institucijos Europos Komisijai pristatė jau antrąjį 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai projektą. Kviečiame jus pakomentuoti ir įvertinti šį naujausią 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai projektą.

Viešosios konsultacijos tikslas: patobulinti antrąjį ES fondų investicijų programos projektą. Su juo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Trukmė: viešoji konsultacija su visuomene vyks iki 2020 m. rugsėjo 11 d.

Dalyviai: Konsultacijoje kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, verslo, NVO, valdžios ir kitų organizacijų atstovai.

Visi atsakymai yra anonimiški. Konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

Kaip dalyvauti?

Savo nuomonę išreikšti galite dviem būdais:

  1. Atsakydami į apklausos klausimyną.
  2. Atsiųsdami savo komentarus ar konkrečius pasiūlymus apie visą programą ar jos dalį el. paštu ekonsultacijos@visionary.lt.

Rezultatų panaudojimas –  geriausi pasiūlymai bus panaudoti tobulinant antrąjį ES fondų investicijų programos projektą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu: ekonsultacijos@visionary.lt.

Viešoji konsultacija vykdoma LR Finansų ministerijos ir UAB Visionary Analytics įgyvendinamo projekto “Konsultavimas dėl ES sanglaudos politikos įgyvendinimo”, kuris finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšomis.