2021 Kovo 05 d.

„Towards Green Transition“ kvietimas

Kam naudinga: klasteriams, siekiantiams gilinti žilias „green transition“ srityje ir galintiems jomis pasidalinti su su klasterių nariais, ypač labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis.

Tikslas: „Towards Green Transition“ yra nauja iniciatyva, leidžianti ECCP platformoje registruotiems klasteriams skatinti savo narių „green transition“ įgūdžius pasitelkiant aukštos kvalifikacijos konsultantų pagalbą.

Tinkami pareiškėjai: klasteriai, registruoti ECCP platformoje (1 ar kelių klasterių konsorciumas).

Priemonės nauda: Šioje priemonėje atrinkti klasteriai bus mokomi ir konsultuojami įvairiomis „green transition“ temomis, o žiniomis vėliau privalės pasidalinti bent su 10 MVĮ, siekiančiomis efektyviau naudoti išteklius. Numatomi šios priemonės privalumai:  geresnis Europos MVĮ išteklių naudojimas ECCP klasteriuose; parama žaliajam verslumui teikiant praktines technines konsultacijas; efektyvesnis žaliųjų vertės (tiekimo) grandinių galimybių panaudojimas; palengvinti žaliųjų MVĮ patekimą į rinką.

Paraiškos priimamos: iki 2021.03.05, 18:00 CET.

Daugiau informacijos: čia.