2020 Spalio 30 d.

Tęstinis MITA kvietimas teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms finansuoti

Organizatorius: MITA

Tikslas: priemonė yra skirta skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą siekiant įgyvendinti bendrus Lietuvos–Norvegijos projektus Programos rėmuose.

Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, planuojančioms dalyvauti Norvegijos finansinio mechanizmo programoje „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau – Programa) (šios programos kvietimas dar planuojamas, daugiau informacijos – čia). Pareiškėjai gali gauti finansavimą pagal šį kvietimą tik tuo atveju, jeigu planuoja dalyvauti ir teikti paraiškas pagal Programą.

Finansuojama veikla: Kelionių išlaidos susijusios su partnerių paieška galimiems dvišaliams projektams pagal Programą įgyvendinti ir užmegztas partnerystes vystyti.

Finansavimo suma: maksimali skiriama suma vienai įmonei- 779 Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2020 m. spalio 30 d.

Daugiau informacijos: čia.