2022 Vasario 10 d.

Tapk ekspertu – Europos komisijos kvietimas prisijungti prie penkių misijų valdybų

Kam naudinga:  Europos Komisija paskelbė kvietimą ekspertams prisijungti prie penkių misijų valdybų, kurios turėtų patarti dėl ES misijų įgyvendinimo. Penkiose misijos valdybose kiekvienai misijai dirbs iki 15 nepriklausomų aukščiausio lygio ekspertų. 

Pagrindinės naujųjų misijos valdybų užduotys bus skatinti ES misijas, didinant piliečių informuotumą ir konsultuojant dėl misijos įgyvendinimo plano veiksmų. Misijų valdybos pataria, kaip visapusiškai įgyvendinti penkias ES misijas, kurios dirba su tokiomis tematikomis kaip: prisitaikymas prie klimato kaitos; vėžys; vandenyno ir vandenų atkūrimas; neutralūs klimatui ir išmanieji miestai; dirvožemio sandoris Europai. 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en