2022 Kovo 15 d.

StairwAI kvietimas diegti DI sprendimus

Kam naudinga: ES finansuojama programa siekia padidinti dirbtinio intelekto sprendimų panaudojimą MVĮ. Programos metu MVĮ testuoja DI resursus, siekiant pagerinti produktus, paslaugas ar vertės grandinę pagal vieną iš kvietime apibrėžtų iššūkių. 

Tinkami pareiškėjai:

a) Mažai technologiškai pažangios MVĮ, kurios žino apie dirbtinį intelektą, tačiau nežino kur ir kaip jį panaudoti

b) MVĮ, kurios gali identifikuoti, kur DI sprendimai gali būti panaudoti jų atveju, tačiau tokių sprendimų dar neįdiegė

Pusmečio programa suteiks galimybę investuoti į įrenginius, dirbtinio intelekto profesionalų mentorystę ir kt. 

Finansavimas:  60 000 EUR vienai MVĮ 6 mėn laikotarpiui (26 000 – projektui +  iki 10 000 techninei įrangai ir iki 24 000 prieigai prie dirbtinio intelekto mentorių) 

Kvietimo terminas:  kovo 15 d., 2022 

Daugiau informacijoshttps://stairwai-1st-open-call.fundingbox.com/