2021 Rugsėjo 30 d.

„SME Transform Open Call 2021“ kvietimas

Kam naudinga: MVĮ, kurios galėtų įgyvendinti transformacijos projektus, susijusius su jų naudojamomis gamybos linijomis ir produkcijos sistemomis.

Tinkami pareiškėjai: Pramonės MVĮ.

Finansuojama veikla:

  1. pritaikytas „Transformacijos paslaugų paketas“ (privalomas pasirinkti) iš „EIT Manufacturing Business Creation“ komandos, įtraukiant ir projekto fasilitavimo, pristatymo transformacijos ekspertams ir technologijų teikėjams paslaugas;
  2. Pareiškėjai taip pat gal kreiptis dėl „Transformacijos finansinės pagalbos paketo“ (pasirinkimas), kurio vertė gali siekti iki 150 000 Eur siekiant pradėti ir vystyti konkretaus projekto veiklas.

Finansavimas: jeigu pasirenkama ir 2 veikla – iki 150 000 Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2021.09.30, 23:59 CET.

Daugiau informacijos: čia.