2021 Balandžio 22 d.

PULSATE kvietimas technologijų perdavimo eksperimentams

Kam naudinga: įmonėms, dirbančioms su lazerinėmis technologijomis grįstų skaitmeninimo technologijų diegimu (testavimu).

Tinkami pareiškėjai: Teikti paraišką gali tik konsorciumas, sudarytas iš mažiausiai 2 MVĮ (labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių), veikiančių kaip:

  • technologijų tiekėjas (sistemos integratorius): bet koks subjektas, kuris projektuoja, kuria ar pertvarko, programuoja, diegia, modifikuoja, platina ar tiekia sistemas ir (arba) technologijas LBAAM;
  • gamybos įmonė (galutinis vartotojas / technologijos naudotojas): bet kuris subjektas, užsiimantis fiziniu ar cheminiu medžiagų ar komponentų pavertimu naujais produktais.

Bent vienas konsorciumo narys privalo būti gamybos įmonė.

Finansuojama veikla: kviečiamos įmonės teikti paraiškas ir gauti iki 150 tūkst. EUR finansavimą inovatyvių lazerinių sistemų diegimui (technologijų perdavimo eksperimentams (TTE), siekiant skaitmenizuoti gamybos procesus, taip pagerinant veiklos produktyvumą, lankstumą bei suderinamumą.

Bus finansuojami projektai, apimantys sukūrimą inovatyvių lazerinės, pagalbinės ir programinės įrangos bei procesų, pritaikytų lanksčiajai gamybai bei tenkinančių kitus gamybinės mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) poreikius, bei skaitmeninimo priemonių diegimą.

Paraiškos priimamos: iki 2021-04-22.

Daugiau informacijos: čia.