2021 Gegužės 19 d.

Projekto „GALACTICA“ kvietimas

Kam naudinga: įmonėms, kuriančioms inovacijos tekstilės, kosmoso ir pažangios gamybos srityse.

Tikslas: pritraukti ir paremti geriausius tarpsektorinius projektus tekstilės, aviacijos ir pažangios gamybos srityse.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios minėtose srityse.

Finansuojama veikla: Kvietimą sudaro dvi dalys: 1) „Pioneer project“ atveju kvietime gali dalyvauti vienas MVĮ ir prototipą, atlikti testus su galimais klientais ir t.t.; 2) „Orbital project“ atveju kvietime turi dalyvauti bent dvi MVĮ iš dviejų skirtingų sektorių. Finansuojamas turimo prototipo vystymas, validavimas ir t.t.

Finansavimas: „Pioneer project“ – iki 20 000 Eur, „Orbital project“ – iki 100 000 Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2021.05.19, 17:00 CEST.

Daugiau informacijos: čia.