2021 Kovo 31 d.

Priemonės „InoConnect“ kvietimas

Kam naudinga:

  • klasterių koordinatoriams;
  • mokslo ir technologijų parkams;
  • privatiems juridiniams asmenims, kurie siektų surasti partnerių Europos įmonių tinklo renginiuose.

Tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Tinkami pareiškėjai: klasterių koordinatoriai, mokslo ir technologijų parkai, įmonės.

Finansuojama veikla: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true.

Finansavimas: iki 10 000 Eur, intensyvumas – iki 50 proc.

Paraiškos priimamos: iki 2021-03-31, 24:00.

Daugiau informacijos: čia.

Artimiausias vebinaras: čia.