2020 Lapkričio 27 d.

Priemonės „Covid-19 MTEP” kvietimas teikti paraiškas

Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, kurios galėtų kurti inovacijas, atlikti MTEP veiklas ir kurti naujus produktus, paslaugas, susijusius su Covid-19 sukeltų problemų sprendimu.

Tinkami pareiškėjai: įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė įregistruota vėliau nei prieš pastaruosius 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Finansuojama veikla: su COVID-19 susiję MTEP ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, įskaitant projektus, kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) priemonę suteiktas kokybę rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova su COVID-19.

Finansavimo intensyvumas: iki 95 proc.

Finansavimo suma: 40 000 – 1 000 000 Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2020.11.27, 24:00.

Daugiau informacijos: čia.