2022 Spalio 28 d.

PRIEMONĖ „LIETUVIŠKOS KILMĖS GAMINIŲ PERSERTIFIKAVIMAS“ (PAPILDOMAS KVIETIMAS)

Kam naudinga: Priemonės tikslas – Lietuvos apdirbamosios pramonės (EVRK 2 red., C sekcijos), išskyrus maisto, sektoriuje veiklą vykdančių įmonių išlaidų kompensavimas, susijusias su gaminio, kuris gaminamas Lietuvos Respublikoje arba, kai gaminio gamyboje dalyvauja daugiau negu viena valstybė, oficialiame gaminio kilmės sertifikate Lietuvos Respublika nurodyta kaip pirmoji kilmės valstybė (toliau – gaminys), persertifikavimu, kurio poreikis atsirado dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurie lėmė pasaulinių tiekimo grandinių sutrūkinėjimą ir poreikį keisti gamyboje naudojamas žaliavas ir (arba) komponentus.

Tinkami pareiškėjai: Fiziniai ir juridiniai asmenys

Finansuojama veikla: Gaminio persertifikavimo veikla, įskaitant visas su gaminio persertifikavimo veikla susijusias poveikles, kurios gali apimti: – Gaminio persertifikavimo paslaugų teikimą; – Persertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų atlikimą; – Persertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidas, būtinas gaminiui persertifikuoti, jeigu to neapima gaminio persertifikavimo paslaugų teikimo veikla.

Finansavimas: iš viso 1.5 mln EUR, iki 15 000 EUR vienam gaminiui (iki 50 proc. nuo išlaidų, kurios: 1. Patirtos vykdant gaminio persertifikavimo veiklą 2. Patirtos ir apmokėtos laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. )

Kvietimo terminas: spalio 28 d. (PRATĘSTA)

Daugiau informacijoshttps://lvpa.lt/lt/paraiskos/priemone-lietuviskos-kilmes-gaminiu-persertifikavimas-1869