2021 Vasario 01 d.

Planuojama ECCP priemonė „Towards Green Transition“

Kam naudinga: klasteriams, kurie planuoja didinti žinias, įgūdžius pereinant prie labiau žaliojo kurso veiklos principų.

Tikslas: suteikti klasteriams ir jų nariams naujų žinių, įgūdžių nukreipiant vykdomas veiklas į labiau žaliojo kurso gamybą, paslaugas, kt.

Priemonės nauda:

  • geresnis MVĮ išteklių naudojimas ECCP klasteriuose;
  • parama žaliajai gamybai per ekspertines konsultacijas;
  • geriausias ekologiškų ir efektyvesnių vertės grandinių galimybių panaudojimas;
  • paprastesnis ekologiškų MVĮ patekimas į rinkas.

Atrinkti klasteriai bus mokomi ir supažindinami su žaliojo kurso temomis, vėliau šias žinias perduoti savo nariams.

Šiame etape klasteriai turi užpildyti pirminę anketą dėl poreikių priemonei. Daugiau informacijos.