2022 Sausio 12 d.

„Perėjimo prie švarios energijos“ kvietimas projektams (LIFE)

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Finansuojama veikla:

Finansuojami tarptautiniai projektai, apjungiantys MVĮ, dideles įmones ir kitas organizacijas, tikslas – sukurti rinkai ir reguliavimui palankias sąlygas pereiti prie švarios energijos ir padidinti energetinį efektyvumą:

  • LIFE-2021-CET-VALUECHAIN Skatinti perėjimą prie tvarios energijos visoje pramonės ir paslaugų vertės grandinėje (angl. Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services). Teikti paraišką čia.
  • LIFE-2021-CET-BUILDRENO Didelio masto pastatų atnaujinimas (angl. Large-scale rollout of buildings renovation). Teikti paraišką čia.
  • LIFE-2021-CET-AUDITS Energijos audito rekomendacijų, susijusių su įmonių energetiniu perėjimu, panaudojimas (angl. Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies). Teikti paraišką čia.
  • LIFE-2021-CET-SMARTSERV Novatoriškų verslo modelių ir sutartinių schemų pažangioms bei į sektorius integruotoms energetikos paslaugoms sukūrimas (angl. Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating energy services). Teikti paraišką čia.

Paraiškos priimamos: iki 2022.01.12, susidomėjusius kviečiama kreiptis el. p. life@apva.lt.  

Informacinis renginys: 2021.09.07, registracija – čia.