2022 Balandžio 29 d.

Norway grants: Verslo įgūdžių stiprinimo kvietimas

Kam naudinga: Klasteriams ir klasterių įmonėms, veikiančioms žaliosios pramonės ir IRT srityje bei norinčioms stiprinti verslo įgūdžius žalių inovacijų, bioekonomikos ir/arba IRT srityje.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvoje įsteigta MVĮ arba didelė įmonė (privatūs juridinis asmuo), ne pelno siekianti organizacija (verslo asociacija ar klasteris), veikiantis žalios pramonės ar informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje. Galimi partneriai: Lietuvoje ar Norvegijoje įsteigti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos.

Finansuojama veikla: Tai – mokymai, skirti verslo įgūdžiams ugdyti, stiprinti žaliųjų inovacijų ir (arba) bioekonomikos ir (arba) IRT srityse. Jie gali būti įvairių formų:

  • Mokymai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu ir taikymu ir pan.
  • Mokomieji vizitai. Pavyzdžiui, Lietuvos įmonės darbuotojų vizitas pas kolegą iš Norvegijos, siekiant sužinoti apie sėkmingai pritaikytas verslo valdymo / rinkodaros / pardavimų / produktų kūrimo strategijas ir pan.
  • Ugdomasis vadovavimas arba mentorystė. Pavyzdžiui, ugdomasis vadovavimas, skirtas pertvarkyti verslo veiklą, ją skaitmeninant arba „žalinti“, kuris padidins įmonės konkurencingumą.

Finansavimas:   5000-10 000 eurų (iki 80 proc vieno projekto išlaidų)

Kvietimo terminas: iki balandžio 29 d.

Daugiau informacijos: norwaygrants.lt