2020 Spalio 30 d.

MITA kvietimas programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (Norway grants)

Organizatorius: MITA

Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, kurie ieško partnerių dvišaliams projektams (Lietuva-Norvegija) pagal programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ įgyvendinti.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, didelės įmonės Lietuvoje; privatūs ar viešieji juridiniai asmenys Norvegijos Karalystėje.

Finansuojama veikla: parama kelionių išlaidoms kompensuoti yra teikiama kaip fiksuotoji suma.

Maksimalus finansavimas: maksimali skiriama suma vienai įmonei – 779 Eur (de minimis pagalba). Vykstant į partnerių paieškos renginį, susitikimai su potencialiais projekto partneriais iš Norvegijos yra privalomi. Pareiškėjas iš Lietuvos  privalo turėti ne mažiau dviejų suplanuotų susitikimų su Norvegijos privataus arba viešojo sektoriaus atstovais, kurių vykdoma veikla atitinka programos įgyvendinimo sritis ir kurie yra tinkami būti partneriais projektuose pagal programą.

Paraiškos priimamos: iki 2020-10-30. Paraiškos yra vertinamos nuolat iki kvietimo termino pabaigos arba kol pasibaigs kvietimui skirta finansavimo lėšų suma.

Partnerių paieškos kanalai: čia ir čia.

Informacija apie planuojamą programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimą: kvietimas, tikimasi, bus paskelbtas artimiausiomis dienomis.

Daugiau informacijos: čia.