2021 Rugpjūčio 31 d.

LVPA kvietimas „Kūrybiniai čekiai Covid-19“

Kam naudinga: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms (MVĮ) įmonėms, kurios planuoja diegti ir kurti originalius produktų sprendimus (netechnologines inovacijas).

Tikslas: paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansuojama veikla:

1) Naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;

2) Rinkodaros inovacijų sukūrimo ir diegimo paslaugos turi būti skirtos produktui, kuriam buvo kuriamas ir (arba) diegiamas dizainas. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugos (vertinama, ar projektu planuojamos įsigyti paslaugos yra teikiamos kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančio fizinio asmens ar įmonės (toliau – paslaugos), kuris(-i) veikia ne trumpiau kaip 1 metus.

Tinkamos išlaidos: dizaino paslaugos, darbo užmokestis,

Finansavimas: nuo 20 000 ik 70 000 Eur, finansavimo intensyvumas – 75 proc. visų projekto tinkamų išlaidų.

Paraiškos priimamos: iki 2021.08.31.

Daugiau informacijos: čia.

Konsultacijos: dėl priemonės klausimų ir paraiškos parengimo kviečiame konsultuotis su Jūsų klasterio MITA ar LIC koordinatoriumi!