2021 Spalio 15 d.

Kvietimas teikti priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“

Organizatorius: MITA

Kam naudinga: Turizmo sektoriuje veikiančioms įmonėms/ verslininkams

Tikslas: gauti finansavimą turizmo paslaugų ir produktų inovacijoms kurti bei populiarinti.

Tinkami pareiškėjai:

  • Labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 st. nustatytas sąlygas ir PFSA 10 punkte nustatytus reikalavimus.
  • Verslininkas, atitinkantis LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 st. nustatytas sąlygas ir PFSA 10 punkte nustatytus reikalavimus.

Finansuojama veikla: naujų interaktyvių turizmo paslaugų ir produktų kūrimo ir jų pateikimo internete veikla.

Finansuojama:

  • Projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms – 2000,00 Eur;
  • filmavimo, montavimo, įgarsinimo, programavimo paslaugų, apimančių naujų interaktyvių pažintinių maršrutų, naujų virtualių ekskursijų, audiogidų, skaitmeninių individualizuotų kelionių paketų kūrimą, išlaidos – 7000,00 Eur;
  • turizmo produktų ir paslaugų skaitmeninės reklamos kūrimo ir transliavimo išlaidos – 10000,00 Eur;
  • turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros inovacijų diegimo skaitmeninės rinkodaros priemonėse išlaidos – 5000,00 Eur;
  • trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą) įsigijimo arba nuomos išlaidos – 2000 Eur.

Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos apmokamos taikant 4 proc. tarifą nuo visų projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų.

Paraiškos priimamos: 2021 m. spalio 15 d. 23:59 val. imtinai.

Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-priemones-turizmo-paslaugu-ir-produktu-inovacijos-paraiskas