2022 Vasario 02 d.

Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“

Kam naudinga: komunikacijos sistemų specialistams, gynybos technologijų specialistams 

Tinkami pareiškėjai: Pareiškėjai (projekto vykdytojai) ir projekto partneriai yra Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai asmenys. 

Finansuojama veikla: Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus. Bus finansuojamas produkto kūrimas, įskaitant jo prototipo išbandymą. 

Finansavimas:  Didžiausias galimas projekto finansavimas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų – iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų). 

Kvietimo terminas: Paraiškas bus galima teikti nuo 2022 m. sausio 5 d. iki vasario 2 d. 

Daugiau informacijos https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-tema-lazerines-komunikacijos-tarp-laivu-sistema