2022 Vasario 02 d.

Kvietimas teikti paraiškas tema „Autonominių žemės ir oro sistemų vystymas“

Kam naudinga: norintiems/galintiems vykdyti MTEPI autonominių žemės ir oro sistemų rėmuose ir kurti produktą. Tikėtina nauda:  

  • Inovatyvūs ir ekonomiški sprendimai gynybos sektoriuje; 
  • Technologijų vystymas atitinkama tema, pritaikant gynybos reikmėms; 
  • Ateities rinkų, ypač skirtų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, susikūrimo potencialas; 
  • Dalyvavimo gynybos pramonės tiekimo grandinėse perspektyvos. 

Tinkami pareiškėjai: Pareiškėjai (projekto vykdytojai) ir projekto partneriai yra Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai asmenys. 

Finansuojama veikla: Šiame kvietime pareiškėjai kviečiami siūlyti galimas plėtoti gynybos paskirties ar dvejopos paskirties inovatyvias autonominių žemės ir oro sistemų technologijas (produktus). Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus. Bus finansuojamas produkto kūrimas, įskaitant jo prototipo išbandymą. 

Finansavimas:  Didžiausias galimas projekto finansavimas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų – iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų). 

Kvietimo terminas: Paraiškas bus galima teikti nuo 2022 m. sausio 5 d. iki vasario 2 d. 

Daugiau informacijoshttps://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-tema-autonominiu-zemes-ir-oro-sistemu-vystymas