2021 Birželio 02 d.

Kvietimas teikti paraiškas įmonėms, rengiančioms ES programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas

Kam naudinga: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios ketina teikti paraiškas pagal priemonę „EIC Accelerator“.

Tikslas: paskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu.

Tinkami pareiškėjai: MVĮ.

Finansuojama veikla: pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis ES arba Europos ekonominė erdvėje (EEE) teikiama paslauga, apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu) bei kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas.

Projekto sritys – sveikatos technologijos, skaitmeninės technologijos, žaliasis kursas.

Finansuojama: iki 10 000 Eur, intensyvumas – iki 85 proc.

Paraiškos priimamos: iki 2021.06.02, 11:30.

Daugiau informacijos: čia.