2021 Spalio 11 d.

Kvietimas teikti paraiškas gyvybės mokslų industrijos įmonėms dėl dalyvavimo akceleravimo programoje JAV

Organizatorius: MITA

Kam naudinga: Gyvybės mokslų industrijoje veikiantiems juridiniams asmenimis

Tikslas: Skatinti privačių juridinių asmenų augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės (privatus juridinis asmuo), veikiančios Gyvybės mokslų industrijos srityje.

Finansuojama veikla: tiesiogiai susijusios su dalyvavimu akceleravimo programoje JAV; Dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos.

Finansuojama: Agentūros apmokamų išlaidų, dalyvavimo akceleravimo programoje mokestis, vienam pareiškėjui suma yra 3500,00 Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2021.10.11

Daugiau informacijos