2021 Spalio 31 d.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inočekiai“ (pradedantiesiems inovatoriams)

Kam naudinga: verslui, vystyti MTEP ir inovacines veiklas.

Tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Tinkami pareiškėjai: Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas (verslas); Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

Finansuojama veikla: Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos pradedantiesiems inovatoriams:1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas; 2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Paraiškos priimamos: paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.

Daugiau informacijos: https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-priemones-nr-01-2-1-mita-t-851-inocekiai-finansavimo-salygu-aprasa-nr-1-pradedantiesiems-inovatoriams-1