2021 Spalio 11 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl CERN inkubatoriaus startuolių projektų finansavimo

Kam naudinga: Startuoliams, kurie turi Lietuvos inovacijų centro (LIC) išduotą pažymą, įrodančią, kad projektas yra atrinktas pagal susitarimą Nr. KN4414/KT pasirašyta tarp CERN ir Lietuvos Respublikos vyriausybės ir atitinkantys Aprašo 10 p. reikalavimus.

Tikslas: Skatinti CERN inkubatoriaus įmonių vykdomą MTEP veiklą, kuriant naujus produktus ir skatinant privačias investicijas į MTEP veiklas sietinas su CERN specializacija.

Tinkami pareiškėjai: Startuoliai, kurie turi Lietuvos inovacijų centro (LIC) išduotą pažymą, įrodančią, kad projektas yra atrinktas pagal susitarimą Nr. KN4414/KT pasirašyta tarp CERN ir Lietuvos Respublikos vyriausybės ir atitinkantys Aprašo 10 p. reikalavimus.

Finansuojama veikla: Techninės galimybių studijų parengimas.

Finansuojama: išlaidos personalui: projekto darbo grupės, rengiančios techninę galimybių studiją, darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio mokesčiai; išlaidos pagal paslaugų sutartis.

Paraiškos priimamos: 2021 m. spalio 11 d.

Daugiau informacijos