2021 Spalio 29 d.

Kvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ paraiškas

Organizatorius: MITA

Kam naudinga: Privatiems juridiniams asmenims, veikiantiems biotechnologijos pramonės srityje

Tikslas: Skatinti biotechnologijos srities pramonės plėtrą Lietuvoje, įgyvendinant MTEP veiklas, kurios prisidės vystant rinkai patrauklius inovatyvius produktus ir didins biotechnologijos srities pramonės įmonių konkurencingumą.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje registruoti biotechnologijų pramonės srityje veikiantys privatūs juridiniai asmenys.

Finansuojama veikla: Privačių juridinių asmenų, veikiančių biotechnologijos pramonės srityje, plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 5-9 etapus, minimaliai pasiekiant 7 etapą.

Finansuojama: Tiesioginės išlaidos (išlaidos personalui; išlaidos priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui) gali sudaryti: naujos laboratorinės ir mokslinės įrangos įsigijimas; projekto MTEP veikloms naudojamo įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos arba amortizacija, jei šis turtas įsigytas ne vėliau kaip prieš 36 mėn.; išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms); išlaidos pagal paslaugų sutartis: (MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių; įrangos, tiesiogiai susijusios su MTEP veiklos vykdymu, nuomos išlaidos (išskyrus patalpų nuomos išlaidas).  Netiesioginės išlaidos.

Paraiškos priimamos: nuo 2021 m. spalio 8 d. 12:00 val. iki 2021 m. spalio 29 d. 23.59 val.

Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-privatiems-juridiniams-asmenims-teikti-priemones-biotechnologiju-srities-pramones-pletra-lietuvoje-paraiskas