2022 Sausio 21 d.

Kvietimas prisijungti prie inovatyvių kibernetinio saugumo sprendimų kūrimo

Organizatorius: SecurIT konsorciumas

SecurIT konsorciumas, kurį Lietuvoje atstovauja Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras (L3CE), 2021 m. gruodžio 21 d. nuo 14:00 val. kviečia į informacinį renginį, kurio metu bus pristatomos SecurIT projekto inovatyvių kibernetinio saugumo sprendimų kūrimo finansavimo sąlygos bei partnerių paieškos galimybės. 

Renginys vyks anglų kalba, nuoroda prisijungimui su kita naudinga informacija bus atsiųsta užsiregistravusiems. 

Tinkami pareiškėjai: MVĮ 

Finansuojama veikla: kibernetinio saugumo sprendimai 

Finansavimas:  SecurIT projektas planuoja finansuoti dviejų tipų projektus:  

  • Sprendimo prototipo sukūrimą (TRL 5-6) – 74 000 EUR;  
  • Sprendimo demonstracinės versijos sukūrimą (TRL6-8) – 88 000 EUR. 

Kvietimo terminas: SecurIT kvietimo teikti paraiškas paskelbimo numatoma data: 2022 m. sausio 25 d. 

Daugiau informacijos