2020 Rugsėjo 15 d.

Kvietimas „Pagalba Europos MVĮ siekiant dalyvauti trečiųjų šalių viešųjų pirkimų konkursuose“

Kam naudinga: klasteriams, kurie kartu su kitais konsorciumo nariais įgyvendintų projektą, skirtą skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones dalyvauti trečiųjų šalių viešųjų pirkimų konkursuose.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys, sudarantys projekto konsorciumą ir atstovaujantys prekybos/pramonės rūmus, klasterius, nepelno siekiančias organizacijas, valstybės institucijas, mokslo/studijų institucijas, tyrimų centrus. Pasiūlymas turi būti pateiktas konsorciumo, kurį sudaro bent trys juridiniai asmenys iš skirtingų ES valstybių arba COSME programoje dalyvaujančių šalių.

Finansuojama veikla: siekiama padėti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms palengvinti prieigą prie viešųjų pirkimų konkursų trečiose šalyse. Bus finansuojamos projektų konsorciumų veiklos teikiant bendras mokymų ir patariamąsias paslaugas, keičiantis gerąja praktika, organizuojant tikslinius susitikimus ir bendradarbiavimą.

Projektas turės būti struktūruotas į dvi dalis:

  1. paruošiamasis etapas, kurio metu bus vystoma tarptautinė strategija vykdant viešuosius pirkimus;
  2. įgyvendinimo etapas, kurio metu  bus renkami duomenys, viešinamas projektas ir jo rezultatai.

Maksimalus finansavimas: iki 200 000 Eur vienam projektui su maksimaliu 76 proc. finansavimo intensyvumu (tikimasi finansuoti iki 5 projektų).

Juridiniai asmenys, ieškantys partnerių: čia.

Paraiškų pateikimas: iki 2020-09-15.

Daugiau informacijos: čia.