2021 Liepos 05 d.

Kvietimas pagal „Technologinės plėtros projektų“ priemonę

Organizatorius: MITA

Kam naudinga: mokslo ir studijų institucijoms (MSI), privatiems juridiniams asmenims, kurie nori kartu vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus.

Tikslas: skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant ar tobulinant produktus ir skatinti investicijas į MTEP veiklas.

Tinkami pareiškėjai: MSI kaip pareiškėjai, privatūs juridiniai asmenys (sukaupę 3000 Eur apyvartą) – kaip partneriai. Projekte gali būti keli partneriai.

Finansuojama veikla: taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros vykdymas (tuo TRL 3 iki TRL 6 minimaliai), siekiant tobulinti ar kurti produktus.

Finansuojama: projekto biudžetas, nuo kurio skaičiuojamas finansavimas – 100 000 Eur. Finansavimo intensyvumas MSI – 100 proc. (neekonominei veiklai), privatiems juridiniams asmenims – iki 80 proc.

Paraiškos priimamos: iki 2021.07.05, 16:30.

Daugiau informacijos: čia.