2021 Lapkričio 26 d.

Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinių partnerių paieškos renginiuose

Kam naudinga: Verslo įmonėms, siekiančioms stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių

Tikslas: Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose (toliau – programos), siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, planuojančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ar inovacijų projektus.

Finansuojama veikla: kelionės į užsienio valstybę, kurioje organizuojamas renginys, ir iš jos visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos; pragyvenimo užsienio valstybėje išlaidos; stendo nuomos, gamybos, eksploatavimo, pervežimo ir parodos ploto nuomos išlaidos (Agentūrai organizuojant bendrą įmonių dalyvavimą renginiuose); nuotoliniu būdu organizuojamų renginių dalyvio mokesčio išlaidos; organizuojant šio kvietimo 3.1.6 pap. nurodytus renginius: patalpų (įskaitant įrangą) nuomos ir dalyvių maitinimo išlaidos.

10 000 Eur iš bendro biudžeto yra skirta GMI projekto verslo misijai į Šveicariją.

Finansuojama: atskirose valstybėse skirtingos sumos (žr. į pateiktą nuorodą)

Paraiškos priimamos: iki 2021.11.26

Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-imonems-teikti-paraiskas-del-dalyvavimo-tarptautiniu-partneriu-paieskos-renginiuose