2021 Spalio 11 d.

Kvietimas anksčiau dalyvavusioms įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje JAV

Organizatorius: MITA

Kam naudinga: Privatiems juridiniams asmenims, kurie 2019-2020 m. dalyvavo akceleravimo programoje JAV.

Tikslas: Skatinti privačių juridinių asmenų augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji juridiniai asmenys, kurie dalyvavo 2020 m. vykusios akceleravimo programos JAV I etape.

Finansuojama veikla: kelionės į JAV ir iš jos išlaidos; kelionės JAV teritorijoje išlaidos; kelionės draudimo išlaidos; gyvenamojo ploto nuomos JAV išlaidos; dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos.

Finansuojama: Agentūros apmokamų išlaidų, suma vienam pareiškėjui yra ne daugiau kaip 1000,00 Eur (kelionė išlaidos, kelionės JAV teritorijoje išlaidos, draudimas, gyvenamojo ploto išlaidos);  Agentūros apmokamų išlaidų suma (dalyvavimo akceleravimo programoje mokestis) vienam pareiškėjui yra 6000,00 Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2021.10.11

Daugiau informacijos